• 02/10/2023 15:30

Συνάντηση εργασίας με χρήστες διανομής της ΕΔΑ Αττικής και της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

ByGreeceit.gr

Μαρ 29, 2023
Συνάντηση εργασίας με χρήστες διανομής της ΕΔΑ Αττικής και της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Με τους διαχειριστές δικτύων διανομής ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΕΔΑ ΘΕΣΣ στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, με στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αποτελεσματικής συνεργασίας, πραγματοποιήθηκαν εποικοδομητικές συναντήσεις εργασίας με ενεργούς χρήστες διανομής. Να συμμορφώνονται με τα κανονιστικά πλαίσια.

Κοινά σημεία αναφοράς στο συνέδριο ήταν μεταξύ άλλων θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων δικτύων στους τομείς της ανάπτυξης της αγοράς, της αύξησης της διείσδυσης, της εξυπηρέτησης των καταναλωτών και της αδειοδότησης χειριστών δικτύων διανομής.

Οι συμμετέχοντες χρήστες διανομής θα υποβάλουν στη συνέχεια τις προτάσεις τους για από κοινού επίσπευση του ζητήματος, με απώτερο στόχο τη βελτίωση και την αναβάθμιση της διαλειτουργικότητας των επίσημων μέσων ανταλλαγής πληροφοριών του διαχειριστή (πύλη). εξέφρασε αισιόδοξη άποψη για Στοχεύει στην ίση μεταχείριση των χρηστών διανομής και των τελικών καταναλωτών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τα ρυθμιστικά πλαίσια.

Από την πλευρά της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, που κατέχουν το 99,5% όλων των μετρητών αερίου στη χώρα, το φυσικό αέριο ήταν ανέκαθεν το πιο καθαρό, οικονομικό, αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο.

Επιπλέον, η ΕΔΑ ανέφερε ότι σύντομα θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τεχνικούς φορείς και τοπικές αρχές για να ενημερωθεί η υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος του 2023 στον τομέα των αδειών. Δέσμευση του φορέα εκμετάλλευσης είναι να παρέχει συνδεσιμότητα στο υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής εντός 35 ημερών, με στόχο την παροχή άμεσης συνδεσιμότητας πρόσβασης σε όλους τους καταναλωτές και την αύξηση της διείσδυσης.

Ο Λεωνίδας Μπακούρας ολοκληρώνει τη συνάντηση εργασίας, ως διαχειριστής δικτύου διανομής, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες του δικτύου μας να παρέχει μια εύκολη και οικονομικά αποδοτική διαδρομή απανθρακοποίησης και να προσφέρει πράσινη ενέργεια σε χιλιάδες καταναλωτές. Επιτρέπει ένα βιώσιμο μέλλον και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για διάφορους ενδιαφερόμενους .

Πηγή: magnesianews.gr