• 05/12/2023 02:15

Συνεπής Μηχανισμός Επιδότησης Δανειοληπτών – Λεπτομερές Παράδειγμα

ByGreeceit.gr

Δεκ 18, 2022
Το κράτος διεκδικεί την ιδιοκτησία από το 1885.

Εντός των επόμενων ημερών και οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του έτους θα καταρτιστεί οδικός χάρτης για την επιδότηση της διαφοράς δόσεων που πληρώνουν οι δανειολήπτες σταθερά από το καλοκαίρι έως σήμερα κατά 50% ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων. Είναι γνωστοί.

Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή, είναι η πρώτη φορά που οι τράπεζες παρέχουν σταθερή στήριξη δανειοληπτών χωρίς να επιβαρύνονται με χρηματοοικονομικό κόστος. Είπε επίσης, “Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τις τράπεζες είναι ένα καλό πρώτο βήμα! Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα ενεργήσουν πιο γρήγορα και αποφασιστικά. Σε τελική ανάλυση, αυτό είναι για τη σταθερότητα του συστήματος και τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό”.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι ήλπιζαν ότι το πακέτο μέτρων θα ήταν πιο τολμηρό, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό, κυρίως λόγω της στάσης του SSM απέναντι σε τέτοια ζητήματα.Εκφράστηκε ικανοποίηση ότι μεγάλος αριθμός δανειοληπτών στην ευάλωτη κατηγορία θα επωφεληθεί.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας πήρε τη θέση που εξέφρασε η Τράπεζα της Ελλάδος για να εξηγήσει τις δυσκολίες που υπάρχουν για να είναι γενναίο το πακέτο. , ή σε συνδυασμό με τα ποσοστά επιδότησης των δόσεων, αυτό που σημαίνει για την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών, τους δείκτες καθυστερήσεων και την κεφαλαιακή επάρκεια θέτει σε κίνδυνο τις υφιστάμενες εποπτικές αποτιμήσεις.

Τι σημαίνει όμως η πρόταση της τράπεζας για τους 30.000 εμπλεκόμενους δανειολήπτες; Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.

1. Ο δανειολήπτης που έλαβε δάνειο 100.000 € με 15ετή διάρκεια αποπληρωμής και κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor συν 3 τεμάχια) έκανε μηνιαίες δόσεις το περασμένο καλοκαίρι 696,37 € (με επιτόκιο 3% από το Euribor) πλήρωσα. Το Euribor, το οποίο αναμενόταν να είναι 2,5% τις επόμενες ημέρες, ανεβάζει τα επιτόκια στο 5,5% και τις δόσεις στα 823,47 € μηνιαίως 1.525,2 Με βάση το πακέτο που ανακοίνωσε η τράπεζα, η επιχορήγηση προς τους δικαιούχους θα ανέλθει στα €762,6.

2. Εάν η διάρκεια του δανείου είναι 20 έτη, η μηνιαία προμήθεια θα αυξηθεί από 560,62 € τον Ιούλιο 2022 σε 694,68 €, άρα η μηνιαία προμήθεια θα είναι 134,06 € το μήνα. Σε ετήσια βάση, η επιβάρυνση ανέρχεται σε 1.608,72 € και η επιχορήγηση της τράπεζας προς τον δικαιούχο είναι της τάξης των 804,36 €.

Το σχέδιο προς εκτέλεση έχει επτά άξονες:

1. Δικαιούχοι: Δανειολήπτες με στεγαστικά ή δάνεια μικρών επιχειρήσεων.

2. Εισοδηματικά κριτήρια ένταξης σε ευάλωτη κατάσταση όπως ορίζεται στο Ν. 4472/2017:

• Ετήσιο εισόδημα έως 7.000 €, προσαυξημένο κατά 3.500 € ανά μέλος της οικογένειας

• Μέγιστη αξία 180.000 € για την κύρια (πρώτη) κατοικία (βάσει υπολογισμών ΕΝΦΙΑ) και

• Μέγιστη συνολική κατάθεση 7.000 €, προσαυξημένη κατά 3.500 € για κάθε μέλος της οικογένειας, για συνολικό όριο κατάθεσης 21.000 €.

3. Ανεξόφλητο χρέος: Υφιστάμενο ανεξόφλητο χρέος, δηλαδή δάνεια με καθυστέρηση έως και 90 ημέρες. Αναφέρει την ημερομηνία υποβολής της απαίτησης από τον πιστωτή, μαζί με το σημείο αναφοράς (απλήρωτο ή μη). Υποχρεώσεις που προκύπτουν από νέα δάνεια που χορηγήθηκαν μετά τη σημερινή ημερομηνία δεν είναι επιλέξιμες.

4. Επιτόκιο επιδότησης: 50% της αύξησης του επιτοκίου (ημερομηνία υπολογισμού της αύξησης είναι η 30 Ιουνίου 2022). Εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει περισσότερες από 30 ημέρες με τις δόσεις, η επιδότηση θα ανασταλεί.

5. Σχέδιο Επιδοτήσεων: Δημιουργία Ταμείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Συνεισφέρει ισότιμα ​​από τέσσερις συστηματικές τράπεζες, αλλά διαχειρίζεται τρίτο μέρος (ΕΓΔΗΧ) μέσω της πλατφόρμας ΓΕΦΥΡΑ όπου υποβάλλονται και αιτήσεις δικαιούχων.

6. Διάρκεια επιχορήγησης: 12 μήνες.

7. Θα οριστούν και θα ανακοινωθούν προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Πηγή: magnesianews.gr