• 03/03/2024 19:31

Συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα του Εμπορικού Επιμελητηρίου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ByGreeceit.gr

Οκτ 12, 2022
Ελάτε στο Viber

Στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (7του ΠΤ ΟΕΕ) και του Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΤην Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στα γραφεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην οποία συμμετείχαν ως εκπρόσωποι ο Πρύτανης Χατζής Γεώργιος, ο Αντιπρύτανης Ηλίας Κοτσιμπογεώργος, οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Ευάγγελος Αναγνωστόπουλος και Θέμης Λαζαρίδης. Καθηγήτρια Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Διευθυντής ΚΕΔΙΒΙΜ, Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Φάσας – Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τσιφόρα Ευδοκία, Οργάνωση Στεργίου Στ. και Λειτουργός Συνδέσμου Πανεπιστημίου ΚΕΔΣΙΒΙΜ.

Στη συνάντηση θα εξεταστούν οι προοπτικές και οι δυνατότητες που υπάρχουν στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας και θα ανταλλάξουν απόψεις και προτάσεις για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της γνώσης με τις παραγωγικές διαδικασίες και την προώθηση της καινοτομίας. . Οι νέες τεχνολογίες, ο σύγχρονος ρόλος των πανεπιστημίων και του ΚΕΔΙΒΙΜ και η αναβάθμιση των Θεσσαλών οικονομολόγων.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε σχέδιο δράσης για:

  • Διοργάνωση επαγγελματικών σεμιναρίων ταχείας κατάρτισης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των οικονομολόγων.
  • Δυνατότητα παροχής κινήτρων στα μέλη του ΟΕΕ για μεταπτυχιακά ερευνητικά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  • Οργάνωση και υποβολή ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης για εξειδίκευση και ενίσχυση της απασχόλησης και διευκόλυνση της πρακτικής άσκησης για ανέργους πτυχιούχους οικονομολόγους.
  • Συνεργασία και αξιοποίηση πόρων του ευρωπαϊκού προγράμματος
  • Συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς, συνδιοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας.

Τέλος, συμφωνήθηκε να συναντώνται τακτικά για συντονισμό και σχεδιασμό δράσεων.

Πηγή: magnesianews.gr