• 03/10/2023 04:35

Συνταξιούχος: διπλό μπόνους για συνεχείς εργαζόμενους

ByGreeceit.gr

Μάι 4, 2023
Εκδόθηκε το 97% των ληξιπρόθεσμων συντάξεων – μηδενίστηκε σε 5 ταμεία και 10 γραφεία της χώρας

Διπλή παρέμβαση στην εργασιακή κατάσταση των συνταξιούχων σχεδιάζει ο ΕΦΚΑ αμέσως μετά τις εκλογές. Η πρώτη παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ψηφισμένης διάταξης για τη χρήση του χρόνου ασφάλισης των μισθωτών συνταξιούχων (νόμος Βρούτση). Το δεύτερο στη θέσπιση ενός πιο αναλογικού συστήματος «κυρώσεων» για αυτή την κατηγορία συνταξιούχων.

Σύμφωνα με την είδηση, θα εισαγάγει ένα πιο δίκαιο σύστημα «κυρώσεων» για τους συνταξιούχους των εργαζομένων. Ο νόμος Μπρούτσης μείωσε την οριζόντια ποινή για όλους από 60% σε 30%, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών απασχόλησης. Με άλλα λόγια, ακόμα κι αν δούλευες μια μέρα τον μήνα, ο συνταξιούχος θα έπρεπε να πληρώσει «πέναλτι» το 1/3 της σύνταξής του. Ο θεσμικός εξορθολογισμός θα αποτελούσε κίνητρο για την απονομή δικαιοσύνης αφενός και τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας, αφετέρου.

Το υπό εξέταση σενάριο προϋποθέτει ένα πιο αναλογικό σύστημα με βάση τις ημέρες απασχόλησης. Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ και επικουρική σύνταξη 200 ευρώ χάνει το 30% του ακαθάριστου εισοδήματός του ή 360 ευρώ, παρόλο που εργάζεται μόνο τον μισό μήνα. Με μια αναλογία 15%, η εργασία 15 ημερών θα είχε ως αποτέλεσμα απώλεια 180 € ή το ήμισυ.

Μια δεύτερη παρέμβαση αφορά την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης για χιλιάδες εργαζομένους συνταξιούχους. Αν και δεν εφαρμόζεται η ισχύουσα διάταξη, ορίζει ότι η χρήση του ωραρίου ασφάλισης από τους συνταξιούχους εργαζομένων θα ισχύει μέχρι το τέλος του φθινοπώρου, οπότε θα αυξηθεί το μερίδιο κύριας συνταξιοδοτικής κάλυψης και το επικουρικό του. σύνταξη.

Το μέτρο αυτό είναι σχετικό τόσο όταν οι συντάξεις μειώνονται κατά 30% όσο και όταν αναστέλλονται οι συντάξεις. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4670/2020, οι εισφορές που καταβάλλονται θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση του ανταποδοτικού τμήματος της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε περίοδος ασφάλισης που πραγματοποιεί ένας μισθωτός συνταξιούχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταβολή πρόσθετων ποσών στην κύρια και επικουρική σύνταξη, τόσο όταν γίνεται μείωση όσο και όταν διακόπτεται η σύνταξη.

Ο μισθωτός συνταξιούχος μπορεί, κατόπιν αιτήματός του, να λάβει πρόσθετο ποσό στην κύρια και επικουρική σύνταξη μετά τη διακοπή της εργασίας που έχει αναλάβει ή της αυτοαπασχόλησης ως εξής:

Για την κύρια σύνταξη το ποσό απονέμεται με βάση το ισχύον ποσοστό αναπλήρωσης και το εισόδημα από σύνταξη, φυσικά μόνο για την περίοδο απασχόλησης ως συνταξιούχου.
Η επικουρική σύνταξη θα καταβάλλεται βάσει των κανόνων υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης μόνο για την περίοδο απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση.

Πηγή: magnesianews.gr