• 30/11/2023 04:22

Τα χρήματα πέφτουν «βροχή» την επόμενη εβδομάδα – όλοι οι δικαιούχοι πηγαίνουν στο ταμείο

ByGreeceit.gr

Δεκ 18, 2022
Ελάτε στο Viber

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ και υπηρεσίες, ειδικότερα, για την καταβολή κύριας και επικουρικής σύνταξης τον Ιανουάριο και την ειδική οικονομική ενίσχυση 250 € για χαμηλοσυνταξιούχους, ανάπηρους και ανασφάλιστους ηλικιωμένους Στο σχέδιο εντάσσεται η περίπτωση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εβδομάδα 19-23 Δεκεμβρίου 2022. Συνολικά, περισσότερα από 2,9 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε τουλάχιστον 5 εκατ. δικαιούχους.

Συγκεκριμένα:
1. Οι ακόλουθες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών μας:

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 583,5 εκατ. ευρώ σε 946.045 δικαιούχους. Πρόκειται για την κύρια και επικουρική σύνταξη 1 μηνός για τους συνταξιούχους των πρώην συλλόγων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.
Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 775 εκατ. ευρώ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ σε 1.523.920 συνταξιούχους των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει την 1, 3, 5, 7 και 9 ημέρες.
Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 520 εκατ. ευρώ σε 1.527.420 συνταξιούχους του ΙΚΑ.
Την ίδια ημέρα (23 Δεκεμβρίου) θα καταβληθούν 6,6 εκατ. ευρώ σε 17.750 δικαιούχους ως προκαταβολή σύνταξης Ιανουαρίου βάσει του Ν. 4778/2021.
Επίσης θα καταβληθούν 23,3 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους μετά την έκδοση της συλλογικής απόφασης.
13 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε μετρητά σε 37.740 δικαιούχους
Τέλος, στο πλαίσιο της Έκτακτης Εκταμίευσης του ηλεκτρονικού ΕΦΚΑ, θα καταβληθεί την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 250 ευρώ έκτακτης οικονομικής βοήθειας σε 947.560 ευάλωτους συνταξιούχους. Η συνολική χρηματοδότηση για αυτήν την πληρωμή είναι 236,8 εκατ. ευρώ.

2. Η επόμενη πληρωμή θα γίνει από τη ΔΥΠΑ την ίδια περίοδο.

17 εκατ. ευρώ σε 42.000 δικαιούχους για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
21 εκατ. ευρώ για 5.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγράμματος επιδοτούμενης απασχόλησης
1 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις άδειας μητρότητας σε 4.000 μητέρες.
1 εκατ. ευρώ για 2.000 δικαιούχους κοινωφελών προγραμμάτων
Επιπλέον, η εκταμίευση της ενδιάμεσης οικονομικής ενίσχυσης 250 ευρώ είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με την έναρξη της πλατφόρμας ΔΥΠΑ για την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που έχουν συμπληρώσει το 12-24. Ανεργία εδώ και μήνες.
3. Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τα ακόλουθα τακτικά προνοιακά επιδόματα για τον τρέχοντα μήνα την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου.

155,3 εκατ. ευρώ για δικαιούχους επιδόματος τέκνων για 821.577 οικογένειες
71,5 εκατ. ευρώ σε επιδόματα αναπηρίας (αναπηρίας και συντήρησης) για 175.185 δικαιούχους
47,7 εκατ. ευρώ για 224.676 δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
33,8 εκατ. ευρώ για 274.373 δικαιούχους στεγαστικών επιδομάτων
12,5 εκατ. ευρώ για 35.305 δικαιούχους επιδομάτων ανασφάλιστων γήρατος
12,3 εκατ. ευρώ για 12.291 δικαιούχους επιδομάτων μητρότητας
247.694 € για 817 δικαιούχους στεγαστικής επιδότησης
210.263 ευρώ έως 5.963 δικαιούχοι επιδόματος ομογενών
175.522 € για 221 δικαιούχους για ανασφάλιστα έξοδα κηδείας
Οι τακτικές πληρωμές Δεκεμβρίου γίνονται στις 30 Δεκεμβρίου.

Κρατική συνεισφορά στο δάνειο του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» λόγω COVID-19 (121.530 ευρώ για 730 δικαιούχους)
Κρατική συνεισφορά σε δάνεια που σχετίζονται με την προστασία των κύριων κατοίκων (330.140 € για 4.090 δικαιούχους)
Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει εφάπαξ έκτακτη οικονομική βοήθεια για άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους ηλικιωμένους, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και δικαιούχους επιδόματος παιδιού ως εξής:

Στο πλαίσιο της αύξησης κατά 250 ευρώ των σχετικών παροχών, θα καταβληθούν 34,9 εκατ. ευρώ σε 139.893 δικαιούχους επιδόματος αναπηρίας.
8,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 32.895 δικαιούχους επιδομάτων ανασφάλιστου γήρατος.
Θα καταβληθούν 47,7 εκατ. ευρώ σε 224.938 δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ως μέρος δύο δόσεων αυτού του επιδόματος τον Δεκέμβριο.
118 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 820.047 δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων τέκνων. Αυτό αποτελεί μέρος μιας εφάπαξ οικονομικής βοήθειας που καλύπτει επιπλέον δόση 1,5 μηνών επίδομα τέκνου. Το ποσό της ενίσχυσης είναι 105, 63 ή 42 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί και 210, 126 ή 84 ευρώ για το τρίτο και τα επόμενα παιδιά, ανάλογα με το εισόδημα. Έκτακτη δόση θα καταβληθεί στους δικαιούχους του πέμπτου διμήνου 2022 την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου. Λάβετε υπόψη ότι η επιδότηση θα καταβληθεί σε άλλους νέους δικαιούχους του Επιδόματος Παιδιού 2022 μετά την έγκρισή τους. εφαρμογή.
4. Τέλος, η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου τις ακόλουθες πληρωμές:

1.461.236 ευρώ για 36.626 δικαιούχους – εργαζόμενους που εντάσσονται στον μηχανισμό «συνεργασίας» το 2022
1.082.882 € για 5.258 ειδικευμένους εργαζόμενους, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών «ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»
846.068 ευρώ «πρώτη ειδοποίηση» σε 6.428 δικαιούχους (επιχειρήσεις-εργοδότες) που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων 18-29 ετών
425.128 €, 2.429 εταιρείες για επιδότηση νέων θέσεων εργασίας (πρόγραμμα επιδοτήσεων 100.000 + 50.000 νέες θέσεις εργασίας)
239.124 € για 501 δικαιούχους κάλυψης ειδικού σκοπού (534 €). Οι συμβάσεις τους ανεστάλησαν στον τομέα της γούνας τον Νοέμβριο και οι πλημμυροπαθείς στην Κρήτη τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Πηγή: magnesianews.gr