• 21/09/2023 16:21

Τα έσοδα από ακίνητα θα υπόκεινται στον έλεγχο της εφορίας

ByGreeceit.gr

Ιούν 10, 2023
Τα έσοδα από ακίνητα θα υπόκεινται στον έλεγχο της εφορίας

Κατά τη συμπλήρωση του Ε2, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγουν «παγίδες» που αυξάνουν τη φορολογική επιβάρυνση.

Εδώ είναι τα «μυστικά» της Ε2 που πρέπει να γνωρίζουν:
συζύγους
Εφόσον η σύζυγος/ομοσπονδιακό συμβαλλόμενο μέρος (CPC) έχει εισόδημα από ακίνητη περιουσία που ανήκει στην περιουσία της, πρέπει να υποβάλει το έντυπο Ε2 χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης ή τον κωδικό πρόσβασης του οφειλέτη/συζύγου και προαιρετικά πρέπει να επιλεγεί «Σύζυγος/CPC E2. “.”

Τύπος ακινήτου
Στη στήλη 17, πρέπει να εισαγάγετε το είδος της μίσθωσης και τον σκοπό της μίσθωσης (όπως κατοικία, γραφείο κ.λπ.).

Airbnb
Επιλέγοντας τον κωδικό 60 στη στήλη 17, όλα τα έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, Booking κ.λπ.) θα αναφέρονται μαζί ανά ακίνητο. Επιλέγοντας τον κωδικό στήλης 61, όλα τα έσοδα από βραχυπρόθεσμη υπομίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, Κρατήσεις κ.λπ.) το φορολογικό έτος 2022 θα αναφέρονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητα.

δεδουλευμένο ενοίκιο
Αυτά κατατίθενται στο Ε2 μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών στην εφορία. Προκειμένου να μην φορολογηθεί, κατά του ενοικιαστή πρέπει να υποβληθεί ένταλμα πληρωμής, εντολή επιστροφής ενοικίου, δικαστική απόφαση απόλυσης ή απόδοσης ενοικίου ή μήνυση απόλυσης ή απόλυσης εντός της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Σε βάρος της ενοικιαστής υποβλήθηκε αξίωση για επίδομα ενοικίου με απόδειξη της απόδοσής της. Τα μη δεδουλευμένα ενοίκια που κατατέθηκαν στους κωδικούς Ε1 125-126 το προηγούμενο φορολογικό έτος και εισπράχθηκαν το 2022 θα αναφέρονται ανά κατηγορία ακινήτου και τύπο μίσθωσης στο Έντυπο Ε2 για το φορολογικό έτος 2022.

ανήλικο παιδί
Τα ακίνητα που ανήκουν και τα εισοδήματα που προέρχονται από ανήλικο συντηρούμενο τέκνο εγγράφονται στο Ε2 του γονέα, ασκώντας τη γονική μέριμνα.

κοινή ιδιοκτησία
Και οι δύο σύζυγοι πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστά έντυπα Ε2 για την περιουσία τους, ακόμη και αν μέρος ή το σύνολο της περιουσίας είναι κοινή ιδιοκτησία.

βοηθητικός χώρος
Για βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, πάρκινγκ) όπου τροφοδοτείται από κοινό μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, πληκτρολογήστε τον 9ψήφιο αριθμό 999999999 για τον αριθμό παροχής.

αγροτεμάχιο
Εάν δεν έχετε μετρητή κατανάλωσης ρεύματος, εισαγάγετε στο πεδίο τον 9ψήφιο αριθμό 999999999.

Κενό ακίνητο
Εμφανίζονται αριθμοί προμήθειας για ακίνητα που έχουν κηρυχθεί κενές και τους έχει διακοπεί το ρεύμα. Εάν το δωμάτιο είναι κενό για ένα έτος ή για μια συγκεκριμένη περίοδο, γράψτε “Κενό” και συμπληρώστε την περίοδο κενής θέσης.

λάθος
Εάν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα, πρέπει πρώτα να διορθώσετε τη φόρμα Ε2 και μετά να τη συμπληρώσετε ξανά.

Πηγή: magnesianews.gr