• 04/10/2023 20:40

Τα ωρομίσθια στην Ελλάδα επιστρέφουν στα επίπεδα του 2011

ByGreeceit.gr

Ιούν 16, 2023
Ελάτε στο Viber

Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε σήμερα τον τριμηνιαίο δείκτη κόστους μισθών σε όλη την οικονομία για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Σκοπός του Δείκτη Κόστους Μισθών είναι η καταγραφή των μεταβολών των ωρομισθίων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, εξαιρουμένης της πρωτογενούς βιομηχανίας και της δραστηριότητας των νοικοκυριών.

Ο Δείκτης Κόστους Μισθών για το 1ο τρίμηνο 2023 παρουσιάζει αύξηση 6,2% έναντι μείωσης 0,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη για το πρώτο τρίμηνο του 2022, χωρίς προσαρμογή (προσαρμογή για εποχικότητα ή εργάσιμες ημέρες). Είμαι εδώ. Αντίστοιχες συγκρίσεις για το 2022 και το 2021.

Ο δείκτης μισθολογικού κόστους για το πρώτο τρίμηνο του 2023, εποχικά διορθωμένος αλλά μη προσαρμοσμένος για τις εργάσιμες ημέρες, ήταν 5,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου τριμήνου 2022, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης μειώθηκε κατά 0,9%. Σύγκριση 2022 με 2021.

Προσαρμοσμένος για εργάσιμες ημέρες χωρίς εποχική προσαρμογή, ο δείκτης μισθολογικού κόστους το 1ο τρίμηνο 2023 αυξήθηκε κατά 7,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου τριμήνου 2022, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης μειώθηκε κατά 1,0%. Σύγκριση 2022 με 2021.

Πηγή: magnesianews.gr