• 29/03/2023 03:54

Ταχύτερη είσπραξη οφειλών από την ΑΑΔΕ

ByGreeceit.gr

Μαρ 6, 2023
Ελάτε στο Viber

Στην κατάργηση των δικαστικών τμημάτων που λειτουργούν σήμερα σε εφορίες όλης της χώρας και την ένταξή τους στο νεοσύστατο Κέντρο Πιστοποίησης και Είσπραξης Οφειλών (ΚΕΒΕΗΣ) προχωρά η φορολογική διοίκηση.

Στόχος είναι τα δύο κέντρα συλλογής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να λειτουργήσουν με τους ίδιους κανόνες για να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος. Μέχρι πρόσφατα, κάθε φορολογική δικαιοδοσία ερμήνευε επιστολές και αποφάσεις με τον δικό της τρόπο, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται διαφορετικές αποφάσεις για την ίδια υπόθεση σε διαφορετικά DOU.

Η ερμηνεία είναι πλέον κοινή τόσο στις συλλογές όσο και στα δικαστικά τμήματα. Οι εφορίες αναφέρουν ότι το ΚΕΒΕΙΣ διαθέτει επαγγελματικό και έμπειρο εισπρακτικό προσωπικό.

Η ΚΕΜΠΕΗΣ Αθηνών και Θεσσαλονίκης έχει ως στόχο την είσπραξη των οφειλών ΔΟΥ των επαρχιών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι κύριοι ρόλοι του ΚΕΒΕΙΣ είναι:

α) Επιδίωξη είσπραξης οφειλών όταν ένα χρέος εντοπίζεται, προσδιορίζεται ή επαναπροσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Εσόδων (ΑΑΔΕ).

β) να χρησιμοποιεί καταναγκασμό, ασφάλιση και άλλα μέσα για την αναζήτηση είσπραξης χρεών·

γ) Διαχείριση, επαλήθευση και συμφωνία των στοιχείων των φορολογουμένων από τις φορολογικές αρχές.

Η αναγνώριση οφειλετών από το νέο κέντρο είσπραξης φαίνεται να έχει τα ακόλουθα οφέλη:

• Οι οφειλέτες και τα περιουσιακά στοιχεία ή οι πηγές εισοδήματός τους καταγράφονται πλέον ομοιόμορφα και είναι εύκολα αναγνωρίσιμα ανά γεωγραφική περιοχή. Συχνά αλλάζουν διευθύνσεις, θέσεις εργασίας ή επαγγελματικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα οι «φάκελοι» τους να μεταφέρονται από το DOU στο DOU.

• Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέου χρέους παρακολουθείται αυτόματα και κεντρικά.

• Δημιουργείται υποδομή (π.χ. ηλεκτρονική) για την ταχεία εύρεση και επιδίωξη συλλογών αντί να απαιτεί συνεχή συντονισμό διαφόρων υπηρεσιών.

• Η εξοικονόμηση κόστους και χρόνου (όπως επικοινωνίες και ταξίδια) προκύπτει από τη λειτουργία μιας μεγάλης μονάδας συλλογής αντί πολλών μονάδων συλλογής διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.

Στο μεταξύ, τα τμήματα Υποστήριξης Πελατών και Μονάδων Τυπικής Εξυπηρέτησης ξεκινούν σήμερα. Όπως τονίζεται στη σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ, οι αρμοδιότητες του εν λόγω τμήματος είναι:

• Πρωταρχική, άμεση και συνεχής εξυπηρέτηση των πολιτών και των συναλλασσόμενων με την ΑΑΔΕ μέσω σύγχρονων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

• Αντιμετώπιση προβλημάτων χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ και ενημέρωση των χρηστών για τεχνικά ζητήματα.

• Εξυπηρέτηση αιτημάτων χρήστη για έλεγχο ταυτότητας ή πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.

• Διευκόλυνση αιτημάτων επί τεχνικών θεμάτων (τεχνικών ή επιχειρησιακών) προς τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙΕΠΙΔΙ) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) ή τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

• Ενίσχυση συναλλαγών και εκτέλεση εξερχόμενων κλήσεων ή εκστρατειών επικοινωνίας σύμφωνα με τα αιτήματα και τις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών δικαιοδοσίας της ΑΑΔΕ.

• Εισαγωγή δεδομένων, ψηφιοποίηση και επαλήθευση δεδομένων, όπως απαιτείται, και τήρηση των προβλεπόμενων προτύπων και ιδιαιτεροτήτων των σχετικών αντικειμένων.

• Συνεργασία με τη ΓΔΙΛΕΔ και τις υπηρεσίες του Γενικού Τμήματος Φορολογίας (ΓΔΦΔ) για θέματα αρμοδιοτήτων.

• Ανταπόκριση στις απαιτήσεις του κοινού για επαγγελματικά επιχειρηματικά θέματα.

• Λήψη δημόσιας επικοινωνίας με ερωτήσεις σχετικά με πληροφοριακά συστήματα και υπηρεσίες που παρέχονται από την ΑΑΔΕ, τις υπηρεσίες αυτές ή κατάλληλες προωθητικές ενέργειες.

• Σχεδιάστε και υλοποιήστε ενέργειες για την τηλεφωνική ενημέρωση των εμπόρων για φορολογικά και τελωνειακά θέματα.

Πηγή: magnesianews.gr