• 02/10/2023 13:38

Ταλαιπωρία με τον Δήμαρχο Θεσσαλίας: προκάλεσε ζημιές 150.000 ευρώ στον δήμο

ByGreeceit.gr

Φεβ 2, 2023
Βόλος Αντιμέτωποι με Ευθύνη

Ο δήμαρχος Θεσσαλίας προκάλεσε μεγάλη οικονομική ζημιά στον δήμο του και ανακοίνωσε ότι η Εθνική Υπηρεσία Διαφάνειας θα κινήσει πειθαρχική δίωξη εναντίον του.

Υπόθεση
Η ομάδα επιθεωρητών του οργανισμού θα διενεργήσει έλεγχο, μετά από καθορισμένη καταγγελία, με σκοπό τη διερεύνηση της αδυναμίας του δήμου να ενεργήσει ως προς τη συμμόρφωση με τους όρους των ιδιωτικών συμφωνιών μεταξύ του δήμου και του τραπεζικού ιδρύματος στο πλαίσιο της αποζημίωσης και των υπηρεσιών. Διεξήχθη. Το αρχικό ποσό δανείου της ακυρωθείσας δανειακής σύμβασης αναπτυξιακής εταιρείας είναι 130.000 €.

Από το ποσό αυτό ο δήμος εισέπραξε 68.645 €. Το ποσό αυτό μεταφέρθηκε στην τελική καθυστέρηση, με αποτέλεσμα την τελική υποχρέωση 233.445 ευρώ.

Κατά την επιθεώρησή μου, βρήκα τα εξής:
αθέτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή νέο δάνειο από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με απόφαση του Δημάρχου του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αναχρηματοδότηση του αρχικού δανείου·
Κατανομή από τον Δήμαρχο σε ιδιώτες χωρίς την έκδοση σχετικής απόφασης μονομελούς ή φορέα. χρέος.
Το τραπεζικό ίδρυμα κατέθεσε εξώδικη καταγγελία στην τοπική αυτοδιοίκηση και η οφειλή διαγράφηκε από λογαριασμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η οικονομική επιβάρυνση του δήμου είναι 214.345 € λόγω μερικής αποπληρωμής και η καθαρή οικονομική ζημία του δήμου υπολογίζεται σε 150.000 € περίπου.

Η ΕΑΔ απέστειλε αναφορά στην αποκεντρωμένη διοίκηση και κίνησε πειθαρχική δίωξη κατά του δημάρχου.

Πηγή: ethnos.gr

The post Σε μπελάδες ο δήμαρχος Θεσσαλίας: προκάλεσε ζημιές 150.000 ευρώ στον δήμο του. Πρώτη δημοσίευση στα Magnesia News.

Πηγή: magnesianews.gr