• 29/11/2023 02:26

Τελική ειδοποίηση ΑΑΔΕ: Οι εταιρείες πρέπει να συμμορφωθούν εντός 10 ημερών.Η μη συμμόρφωση θα έχει ως αποτέλεσμα πρόστιμα και λουκέτο

ByGreeceit.gr

Δεκ 18, 2022
Ελάτε στο Viber

Χρονικό όριο 10 ημερών θα δοθεί στις επιχειρήσεις που έχουν παγιδευτεί στα δίχτυα της ΑΑΔΕ όταν υποτίθεται ότι θα έστελναν τα στοιχεία λιανικής πώλησης που είχαν εκδοθεί από το ταμείο στις εφορίες, αλλά δεν το έκαναν.

Οι φορολογικές αρχές γνωρίζουν ότι οι επιχειρήσεις που δεν αποστέλλουν αποδεικτικά αποδείξεων είναι εποχιακές, κλειστές ή ανενεργές και δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν προωθούν αποδείξεις κομμένες από το ταμείο στην εφορία.

Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση εάν δεν συμμορφωθούν εντός 10 ημερών από τη λήψη του τελεσίγραφου.

Όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία λιανικής πώλησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή ηλεκτρονικής αποστολής της ΑΑΔΕ το αργότερο εντός 24 ωρών από την έκδοση φορολογικών στοιχείων.

Οι εταιρείες του κλάδου της εστίασης υποχρεούνται να στέλνουν στοιχεία κάθε 3 ώρες, τα πρατήρια υγρών καυσίμων κάθε ώρα και άλλες κάθε 24 ώρες.

Για όσους δεν τηρούν την υποχρέωση διαβίβασης στοιχείων λιανικής που εκδίδονται στην ταμειακή μηχανή, ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει ότι:

– Για συναλλαγές που υπόκεινται σε ΦΠΑ, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του ΦΠΑ που αναγράφεται σε κάθε είδος που δεν υποβάλλεται. Εάν η οντότητα είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί, αυτό το πρόστιμο δεν μπορεί να σωρευτεί κάτω από 250 € ανά φορολογικό έλεγχο.
Σύστημα λογιστικής απλής εγγραφής και 500 ευρώ (εάν η οντότητα απαιτείται να ακολουθήσει λογιστικό σύστημα διπλής εγγραφής).

– Για συναλλαγές που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο εάν ο φορολογούμενος υποχρεούται να συμμορφωθεί με απλό λογιστικό σύστημα και φορολογικός έλεγχος εάν ο φορολογούμενος υποχρεούται Επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε Τηρήστε το διπλό λογιστικό σύστημα.

– Εάν διαπιστωθεί εκ των υστέρων η ίδια παράβαση, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός 5 ετών από την έκδοση της πρώτης πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του προβλεπόμενου προστίμου.

Ολοκληρωμένο με λουκέτο
Στο μεταξύ, εάν ο ίδιος μερικός τοπικός φορολογικός έλεγχος αποδείξει κάποιο από τα ακόλουθα, εκτός από τσουχτερό πρόστιμο, προβλέπει άμεση 48ωρη αναστολή λειτουργίας του καταστήματος όπου διενεργήθηκε ο έλεγχος: αύξηση.
α) τη μη έκδοση ή εσφαλμένη έκδοση περισσότερων από 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή την αξία αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ή έχουν εκδοθεί εσφαλμένα παραστατικά πώλησης, ανεξαρτήτως αριθμού, για αξία 500 ευρώ· ή
β) Τη μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ περισσότερων των 10 λιανικών πωλήσεων που εκδόθηκαν μέσω του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΤΕΜ) ή της αξίας τυχόν μη διαβιβαζόμενων αγαθών ή υπηρεσιών που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους.

Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου οικονομικού έτους μετά τη διαπίστωση της παράβασης, ο ίδιος μερικός επιτόπιος έλεγχος επιβεβαιώσει εκ νέου τουλάχιστον τρία (3) μη εκδοθέντα ή εσφαλμένα εκδοθέντα ή μη διαβιβασθέντα παραστατικά πώλησης. Προς το Πληροφοριακό Σύστημα (FIM) της ΑΑΔΕ, τουλάχιστον τρία είδη λιανικών πωλήσεων (ανεξαρτήτως της αξίας τους) που εκδίδονται μέσω του FIM, στον ίδιο ή άλλο τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη και των εργασιών του εν λόγω τόπου.
Εάν διενεργηθεί έλεγχος, θα ανασταλεί αμέσως για 96 ώρες.

Για κάθε επόμενη έρευνα από την ίδια μερική επιτόπια έρευνα εντός δύο οικονομικών ετών από τη διαπίστωση της παραβίασης στην Επαγγελματική Εγκατάσταση του Οφειλέτη, η Επαγγελματική Εγκατάσταση όπου διενεργήθηκε η έρευνα αναστέλλεται αμέσως από τη λειτουργία για δέκα ημέρες.

Πηγή: newit.gr

Πηγή: magnesianews.gr