• 28/11/2023 12:37

Τι θα αλλάξει στην πώληση ακινήτων;

ByGreeceit.gr

Μαρ 11, 2023
Ελάτε στο Viber

Ένα άλλο σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση της διαδικασίας αγοράς και πώλησης ακινήτων, η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν αργή, ήρθε με την ψήφιση τροπολογίας στο Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, ρυθμίστηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τον TAP, ενώ πλέον παρασχέθηκαν δικαιολογητικά.

Η τροπολογία προβλέπει την έκδοση Πιστοποιητικών Τελών Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) με «επιταχυνόμενες» διαδικασίες αγοραπωλησίας ακινήτων και προβλέπει λιγότερα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, η αναθεώρηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ορίσει θέματα σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων παραβατικότητας για φόρους ακινήτων και έχουν εξειδικευτεί τα απαραίτητα συνημμένα έγγραφα. Τα πιστοποιητικά μπορούν να χορηγηθούν κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη, αυτεπάγγελτα ζητούνται από συμβολαιογράφο ή παρέχονται από μεταβιβάζοντα.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται εντός 5 ημερών με βάση στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά η τοπική αυτοδιοίκηση και ισχύουν μέχρι το τέλος του έτους κατά το οποίο εκδίδονται. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από δήμους μπορούν να ψηφιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων.

Συμπληρωματικά Έγγραφα για Χορήγηση Πιστοποιητικού
α) Για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος και αποδεικτικό πληρωμής και ταυτότητα κτιρίου/διαιρεμένο πιστοποιητικό περάτωσης ιδιοκτησίας και

β) Για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, χρήση πιστοποιητικού διακοπής παροχής ρεύματος από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ημερομηνία διακοπής, ταυτότητα κτιρίου/πιστοποιητικό ολοκλήρωσης τμηματοποίησης και υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη ακινήτου.

Θα εκδίδουμε πιστοποιητικό για τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων που αναγράφεται στο πιστοποιητικό αποπεράτωσης ταυτότητας κτιρίου και τμηματικής ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη, ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Περιουσίας», ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή πιλοτικά από την 1η Νοεμβρίου 2023, εφαρμόζεται πλέον πλήρως, επιτρέποντας μόνο φυσικές ανθρώπινες συμβάσεις για δικαιώματα ιδιοκτησίας στην ιδιοκτησία στις ακόλουθες περιοχές: Το εγγεγραμμένο και λειτουργικό κτηματολόγιο, ο συμβολαιογράφος μπορεί να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα με λίγα μόνο κλικ στον υπολογιστή του για να επισπεύσει την επίλυση της υπόθεσης του φορολογούμενου.αύξηση.

Ο τρόπος λειτουργίας των ηλεκτρονικών αρχείων καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει:

Αυτό το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει αποκλειστικές συμβάσεις που εκτελούνται από φυσικά πρόσωπα και γραφεία γης για τίτλους ακινήτων που βρίσκονται σε καταχωρημένες περιοχές. Η έννοια της ακίνητης περιουσίας δεν περιλαμβάνει ακίνητα σε ρέματα, παραλίες, ενδιαιτήματα, ζώνες παραλιών, δημόσιους χώρους ή ερείπια.
Πλατφόρμα «Ηλεκτρονικό Αρχείο Ακινήτων» του ΝΠΔΔ. Η πρόσβαση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο είναι δυνατή μέσω της Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Πύλης της Κυβέρνησης (gov.gr-ΕΠΣΠ). Χρήστες της πλατφόρμας είναι συμβολαιογράφοι που δημιουργούν συμβολαιογραφικά και συμβαλλόμενα μέρη (όπως αγοραστές και πωλητές).
Για να εισέλθουν στην πλατφόρμα, οι χρήστες ελέγχονται χρησιμοποιώντας έναν κωδικό Taxisnet και στη συνέχεια χρησιμοποιούν έναν κωδικό δικαιώματος συμβολαιογράφου για να αποδείξουν την κατάστασή τους.
Ο συμβολαιογράφος μπαίνει στην πλατφόρμα και δημιουργεί νέο αίτημα μεταφοράς χρημάτων εισάγοντας τους ΑΦΜ των συμβαλλομένων, όπως αγοραστή και πωλητή. Στη συνέχεια, καλεί τα μέρη μέσω της πλατφόρμας να αποδεχτούν το αίτημα μεταφοράς και να παράσχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις.
Για τους σκοπούς της πρόσκλησης, η πλατφόρμα θα αφαιρέσει τα στοιχεία επικοινωνίας του συμβαλλόμενου μέρους από το Εθνικό Μητρώο Επαφών (EMEp.). Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας δεν είναι καταχωρημένα στο EMEp., ο συμβολαιογράφος θα ειδοποιηθεί μέσω ειδικής σήμανσης στην πλατφόρμα και θα καλέσει τα συμβαλλόμενα μέρη να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο EMEp.
Μετά την επιτυχή αποστολή της πρόσκλησης στα συμβαλλόμενα μέρη, ο μεταβιβάζων εισέρχεται στην πλατφόρμα, στη συνέχεια εισάγει το αίτημα μεταβίβασης που υποβλήθηκε από τον συμβολαιογράφο, επιλέγει το ακίνητο προς μεταβίβαση, αποδέχεται την πρόσκληση και υποβάλλει τα έγγραφα στον συμβολαιογράφο και άδεια συλλογής πληροφοριών. Η πράξη που απαιτείται για τη δημιουργία συμβολαιογραφικού εγγράφου. Με την παροχή αυτής της άδειας, ο Μεταβιβάζων συναινεί ρητά στην αποκάλυψη από την ΑΑΔΕ. Μέσω της πλατφόρμας σε συμβολαιογράφο, τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται με τη μεταβίβαση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των λόγων για τους οποίους δεν μπορεί να εκδοθεί αποδεικτικό αναγνώρισης (π.χ. ύπαρξη υποχρεώσεων, δέσμευση αναγνώρισης). Ο μεταβιβάζων επιλέγει το ακίνητο που θα μεταβιβάσει μπαίνοντας στο ΑΤΑΚ ή επιλέγοντας από τη λίστα των ακινήτων που εμφανίζεται στην πλατφόρμα. Κι αυτό γιατί καταχωρείται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Οι μεταβιβάζοντες μπορούν να ανεβάσουν τίτλους ιδιοκτησίας και αποδεικτικά μεταβίβασης.
Στη συνέχεια, ο αγοραστής εισέρχεται στην πλατφόρμα, καταχωρεί το αίτημα μεταβίβασης που έχει υποβάλει ο συμβολαιογράφος, αποδέχεται την πρόσκληση και τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και πληροφορίες για την έκδοση της συμβολαιογραφικής πράξης και όλες οι απαραίτητες ενέργειες επιτρέπουν τη συλλογή της.
Αφού ο εκχωρητής επιλέξει τα προς μεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία, αποδεχτεί την πρόσκληση και λάβει την άδεια και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, η αίτηση μεταβίβασης ολοκληρώνεται και δημιουργείται ηλεκτρονικό αρχείο της μεταβίβασης.
Σημασία της ταχείας συλλογής σχετικών εγγράφων
Ποια είναι όμως η σημασία της επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών συγκέντρωσης δικαιολογητικών;

Ποιος είναι κατά προσέγγιση ο αριθμός των δικαιολογητικών και ο «μέσος χρόνος» που χρειάστηκε ένας συμβολαιογράφος για να πουλήσει ή να αγοράσει ένα ακίνητο Τι θα αλλάξουν τα νέα δεδομένα;

Όπως ανέφερε η συμβολαιογράφος Αθηνών Σίσσυ Ζάχου, για την αγοραπωλησία ακινήτου απαιτούνται περίπου 10 δικαιολογητικά από τον πωλητή για λογαριασμό του συμβολαιογράφου σχετικά με τους τρεις πυλώνες ελέγχου.

(α) Οφειλές – γενικά – προς το κράτος (φόροι, αναγνώριση ασφάλισης, βεβαίωση μη οφειλής φόρου περιουσίας (ΤΑΠ), βεβαίωση ΕΝΦΙΑ, βεβαίωση λοιπού φόρου κληρονομιάς, μη οφειλής, δωρεές, υποστήριξη τέκνων ανάλογα με το είδος της σύμβασης του πωλητής και ο χρόνος προετοιμασίας του), απόδειξη πληρωμής φόρου μεταβίβασης από τον αγοραστή·
(β) Πολεοδομική Νομιμοποίηση (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης περί Περιουσιακής Νομοθεσίας χωρίς άδεια, Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση Ακινήτου, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) και
γ) κτηματολογικά αρχεία (περιφερειακά έγγραφα που αντιστοιχούν σε δηλώσεις ιδιοκτησίας στα κτηματολογικά γραφεία).
Η Σίσσυ Ζάχου του ΑΠΕ/ΜΠΕ, εκτός από απογοήτευση των ιδιοκτητών, σημειώνει ότι ο όγκος των δικαιολογητικών και κυρίως η πολυπλοκότητα έκδοσής τους στο κοινό και οι καθυστερήσεις στην έκδοσή τους από αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.Συνδυάζοντας, σε πολλές περιπτώσεις, η ακύρωση η πώληση από τον αγοραστή οφείλεται στο ότι και ο αγοραστής απογοητεύτηκε από την καθυστέρηση ή του παρουσιάστηκε άλλη επενδυτική ευκαιρία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής.

Φυσικά, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε την αντίδραση των ξένων αγοραστών σε μια γραφειοκρατία σαν την Ελλάδα.

Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου λόγω ψηφιοποίησης διεργασιών
Πόσος χρόνος χρειάζεται όμως για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς και πώλησης ενός ακινήτου; Τι έχει αλλάξει από τα παλιά;

Ο Ζάχο είπε ότι ο συμβολαιογράφος κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την ανάπτυξη του εμπορίου, αλλά τα χέρια του είναι “δεμένα” όταν πρόκειται για έγγραφα που αναμένεται να εκδοθούν από δημόσιους φορείς. … προφανώς … Έτσι, ακόμη και στην προ-ψηφιακή εποχή, τα συμβόλαια θα μπορούσαν εύκολα να «τεντωθούν» για έως και τρεις μήνες.

Θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι έχουν ψηφιοποιηθεί πρώτα οι αγοραπωλησίες, αργότερα οι φορολογικές δηλώσεις μεταβίβασης για το εισόδημα των γονέων, οι δωρεές και τέλος η κληρονομιά. Ο χρόνος διεκπεραίωσης συμβολαιογράφου, δηλαδή σύμβασης, έχει μειωθεί πολύ.

Ακόμα κι αν ένας υπάλληλος της DOU περίμενε πάνω από ένα μήνα μόνο για να επεξεργαστεί την κατάσταση, όχι μόνο η κατάσταση παραδόθηκε σε λίγα λεπτά, αλλά και ο φόρος καταβλήθηκε. Το ίδιο ισχύει για τα κτηματολογικά έγγραφα, τις ηλεκτρονικές εκδόσεις φορολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων που εκδίδονται από συμβολαιογράφο, εάν είναι δυνατόν, και ως εκ τούτου, η πώληση δεν θα πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από 3-4 εβδομάδες για να υπογραφεί.

Και αυτή η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως, αλλά όχι εξ ολοκλήρου, στην έκδοση TAP από τους αντίστοιχους δήμους τους, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έναν μήνα ή και περισσότερο. Την περασμένη εβδομάδα πρόσθεσε.

Ζάχου είπε ότι η μετάβαση σε πλήρως ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά, όπου οι συμβολαιογράφοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αναζητούν, όχι μόνο διευκολύνει τις μεταφορές, αλλά διευκολύνει και την ασφάλεια των συναλλαγών μας, που είναι ύψιστο καθήκον μας.

Οι ταχύτερες διαδικασίες προοιωνίζονται επίσης καλά για τους ξένους επενδυτές
Όπως αναφέρει ο σύμβουλος ακινήτων Αλέξανδρος Δεμερζής, η όσο το δυνατόν γρηγορότερη διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών για πωλητές και αγοραστές είναι σημαντικός και ενίοτε καθοριστικός παράγοντας στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι αγορές και οι πωλήσεις συχνά ακυρώνονται λόγω καθυστερήσεων στις σχετικές διαδικασίες. Αυτό έχει αρνητικές συνέπειες είτε για τον αγοραστή είτε για τον πωλητή.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του ιδιοκτήτη που σκοπεύει να πουλήσει το ακίνητο κάποια στιγμή στο μέλλον, κάντε τις απαραίτητες διευθετήσεις, γνωρίζετε τα σχετικά δικαιολογητικά και το χρόνο που απαιτείται για την παραλαβή τους και πάντα συμβουλευτείτε τον κτηματομεσίτη. Ο ειδικός στον κλάδο Δεμερτζής προσθέτει:

Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και προσφάτως ανακοινωθέντες συμφωνίες όπως το TAP, αποτελούν θετικές εξελίξεις για την αγορά ακινήτων και δίνουν θετικό μήνυμα στους ξένους επενδυτές που αναζητούν ακίνητα στη χώρα μας. Μερικές φορές αποθαρρύνοντας γραφειοκρατικά εμπόδια.

Πηγή: magnesianews.gr