• 02/10/2023 13:25

Τι θα αλλάξει στους λογαριασμούς ρεύματος;

ByGreeceit.gr

Ιούν 13, 2023
Οι απλήρωτοι λογαριασμοί συσσωρεύονται – χιλιάδες σπίτια κινδυνεύουν από «μπλακάουτ»

Σε δημόσια διαβούλευση, η Ρυθμιστική Υπηρεσία Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων υπέβαλε προτάσεις για προσωρινές κρατικές επιδοτήσεις στη λογιστική και υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας μετά τον Οκτώβριο, όταν λήγει το πάγωμα των ρητρών εξισορρόπησης. Για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης λόγω της πτώσης των τιμών του ρεύματος.

Οι προμηθευτές μπορούν να έχουν τέσσερις τύπους τιμολογίων, συμπεριλαμβανομένων δύο με μεταβλητές τιμές. Τα μεταβλητά τιμολόγια τιμολογούνται με βάση τύπους που εξαρτώνται από τις τιμές χονδρικής της αγοράς. Για όλα τα μεταβλητά τιμολόγια, όπως ορίζεται στην πρόταση ERAEF, ο τύπος θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στη σύμβαση προμήθειας και θα πρέπει να ισχύει για ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης.

Και τα μεταβλητά τιμολόγια δεν μπορούν να έχουν ρήτρες πρόωρης εξόδου, δήλωσαν ανεξάρτητοι αξιωματούχοι. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι η πρόταση της ΡΑΕΑ θα εκδίδονται τιμολόγια δωρεάν και ότι τυχόν τέλη αποστολής χάρτινων τιμολογίων θα είναι εντελώς παράνομη.

Οι τέσσερις τύποι νομοσχεδίων που προτείνει η RAEF είναι:

1) Προϊόντα Σταθερής Τιμής Σταθερού Χρόνου: Είναι προϊόντα που προσφέρουν σταθερή τιμή προμήθειας (EUR/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της σύμβασης προμήθειας.

2) Προϊόντα Μεταβλητής Τιμής των οποίων οι τιμές ανακοινώνονται την 1η κάθε μήνα: Είναι Προϊόντα που παρέχονται με Μεταβλητή Τιμή Προμήθειας (Ευρώ/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας και δημοσιεύονται πριν από την έναρξη της Σύμβασης Προμήθειας . Ο σχετικός μήνας που προκύπτει από τύπο (συνάρτηση) που αναφέρεται στους όρους της σύμβασης προμήθειας και συνδέεται με δείκτη χονδρικής αγοράς που διακανονίζεται πριν από την έναρξη του μήνα τιμολόγησης (1η κάθε μήνα). .

3) Προϊόντα μεταβλητής τιμής των οποίων οι τιμές δημοσιεύονται μετά τον μήνα εφαρμογής: Προϊόντα που προσφέρονται σε μεταβλητές τιμές προμήθειας (Ευρώ/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της σύμβασης προμήθειας, που δημοσιεύονται μετά την έναρξη της σύμβασης προμήθειας. Ο σχετικός μήνας που προκύπτει από τύπο (συνάρτηση) που αναφέρεται στους όρους της σύμβασης προμήθειας και συνδέεται με δείκτη χονδρικής αγοράς που δεν διακανονίζεται πριν από την έναρξη του μήνα τιμολόγησης (1η ημέρα κάθε μήνα). . Ο δείκτης χονδρικής πρέπει να ρευστοποιηθεί μέχρι την τελευταία ημέρα των n+2 μηνών για να ανακοινωθεί η τελική τιμή λιανικής προσφοράς. Η τιμή τέτοιων προϊόντων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προμηθευτή εντός δύο μηνών από τον μήνα υποβολής της αίτησης. Η επανειλημμένη έκδοση λογαριασμών (αντίθετων ή εκκαθαριστικών) για την ίδια περίοδο σε τροποποιητική ή λογιστική θεωρείται δόλια.

4) Προϊόντα Δυναμικής Τιμολόγησης: Είναι προϊόντα που προσφέρουν μεταβλητές τιμές προμήθειας και προσφέρονται στους καταναλωτές με εγκατεστημένους «έξυπνους μετρητές».

Ταυτόχρονα, η RAAEF προτείνει ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο μετάβασης των καταναλωτών σε νέα τιμολογιακά προγράμματα με μέγιστη διαφάνεια και ενημέρωση.

1. Ρήτρα ξεπαγώματος

Αυτό αφορά πελάτη ενός προμηθευτή που έχει διατηρήσει το ίδιο τιμολόγιο αναστέλλοντας τη ρήτρα αναπροσαρμογής και έχει παγώσει μόνο τη ρήτρα. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν ο Προμηθευτής απλώς ενεργοποιήσει ξανά τους Όρους χωρίς να τους αλλάξει, δεν χρειάζεται να ειδοποιήσετε τον Πελάτη.

2. Επικύρωση Όρων με Τροποποίηση Όρων
Αυτή η έκδοση αφορά την περίπτωση ενός πελάτη που προσπαθεί να αλλάξει κάποιον ή ορισμένους από τους όρους της σύμβασης, όπως τη φόρμουλα για τη ρήτρα επανευθυγράμμισης. Στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος πρέπει να ειδοποιήσει γραπτώς τις σχετικές αλλαγές έως τις 31 Ιουλίου 2023.

3. Μεταφορά σε νέο ξεχωριστό τιμολόγιο
Εάν ένας προμηθευτής θέλει να μεταφέρει έναν πελάτη σε νέο πρόγραμμα χρέωσης, πρέπει να υπογραφεί νέα σύμβαση προμήθειας με τον πελάτη. Η νέα σύμβαση πρέπει να αναφέρει σαφώς τη συγκατάθεση του καταναλωτή για τη μεταβίβαση του νέου τύπου τιμολογίου.

Πηγή: magnesianews.gr