• 22/02/2024 07:32

Το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί στα 395 δισ. ευρώ το 2023 – Έξοδος από την αγορά μπροστά

ByGreeceit.gr

Οκτ 3, 2022
Ελάτε στο Viber

Ο δανεισμός του ελληνικού κράτους από την αγορά αναμένεται να φτάσει τα επίπεδα του 2022 το 2023, όπως αποδεικνύεται από το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2023.

Το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 392,3 δισ. ευρώ ή 186,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2022 σε 395,03 δισ. ευρώ ή 178,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2023. Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους έχει ως εξής: Αναμένεται να αυξηθεί στα 5,85 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023.

Δεδομένων των υψηλών ταμειακών αποθεμάτων του ελληνικού κράτους, αναμένεται μια αναμενόμενη αύξηση των πρόσθετων δαπανών από προγράμματα χρηματοδότησης που έχουν ήδη αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης και μια σχετικά περιορισμένη αύξηση των απαιτήσεων χρηματοδότησης το 2023, οι προαναφερθείσες προκαταβολές. να περιορίσει τη στρατηγική δανεισμού του επόμενου έτους ως προς τη συνολική έκδοση, δηλαδή σε επίπεδα παρόμοια με το 2022.

Συγκεκριμένα, στόχος της δανειακής στρατηγικής είναι η διασφάλιση της συνεχούς δημόσιας παρουσίας του ελληνικού κράτους στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η συμμετοχή της χώρας στο PEPP. Η έκδοση θα διατηρήσει υψηλή ρευστότητα διατηρώντας παράλληλα εκτεταμένες φυσικές λήξεις, θα μειώσει τα περιθώρια δανεισμού στις ΕΔ και θα διασφαλίσει περαιτέρω την ακεραιότητα του ελληνικού κράτους ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της Ευρωζώνης.

Ταυτόχρονα, θα γίνει προσπάθεια να αξιοποιηθούν πλήρως οι υφιστάμενες θέσεις και τα χαρακτηριστικά του δημόσιου χρέους της Ελλάδας για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει το βραχύ άκρο της ευρωπαϊκής καμπύλης σε ένα περιβάλλον ανοδικών επιτοκίων. χαρτοφυλάκιο.

Τέλος, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, το νέο έτος θα γίνει και προσπάθεια έκδοσης ελληνικών κρατικών ομολόγων με αποδόσεις δανείων για «πράσινη» και «βιώσιμη» ανάπτυξη, με στόχο τη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και τη βελτίωση της εικόνας της. χώρα της διεθνούς αγοράς.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, εκτός από τις δραστηριότητες έκδοσης, απαιτείται η εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο των εργασιών της πρωτογενούς αγοράς. Αυτό θα σας δώσει τον χώρο που χρειάζεστε για τη συνέχιση της ύπαρξής σας. Αξιοποιώντας την κλίση της ελληνικής καμπύλης αποδόσεων για την εξασφάλιση βέλτιστων αποτελεσμάτων, ωφελώντας παράλληλα το ελληνικό κράτος στην αγορά, μειώνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης, παρέχοντας την απαραίτητη ρευστότητα και βελτιώνοντας τη λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. , όσον αφορά το κόστος δανεισμού.

Τέλος, έως το 2023, θα διατηρηθούν οι βασικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι διαχείρισης για το χαρτοφυλάκιο του δημόσιου χρέους, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου για δάνεια εκτός ευρώ και της διατήρησης των υφιστάμενων αναλογιών χρέους σταθερού επιτοκίου. χαρτοφυλάκιο.

Πηγή: magnesianews.gr