• 21/03/2023 02:22

Το «κλειδί» για «ξεκλείδωμα» έως και 1.600 ευρώ για 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά

ByGreeceit.gr

Νοέ 17, 2022
Ελάτε στο Viber

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myHeating, όπου τα νοικοκυριά υποβάλλουν αιτήσεις για να λάβουν επιδόματα θέρμανσης που κυμαίνονται από 100 έως 1.600 ευρώ, έχει δεχθεί πυρά.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 9 Δεκεμβρίου 2022, με την πρώτη πληρωμή επιδόματος να «καθορίζεται» στις 21 Δεκεμβρίου 2022.

Πριν υποβάλουν αίτηση, τα νοικοκυριά πρέπει να γνωρίζουν:

1. Δικαιούχοι

Ανύπαντρος, έγγαμος, χήρος ή συζυγικός ή χωρισμένος ή διαζευγμένος και χρησιμοποιεί κηροζίνη εσωτερικής καύσης ή πετρέλαιο φωτισμού (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγρό αέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (pellets) για θέρμανση θερμικής ενέργειας από οικιακή ή τηλεθέρμανση.

Ειδικότερα, για τη χορήγηση επιδοτήσεων θέρμανσης σε καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (pellets), τίθενται πρόσθετοι όροι ότι το ακίνητο βρίσκεται σε χωριό με πληθυσμό 10.000 κατοίκους και κάτω και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης είναι ίσος ή μεγαλύτερος. από 0,8

2. Ποσό επιδόματος

Τα οφέλη κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ, αυξάνοντας στα 1.000 ευρώ για κατοίκους ιδιαίτερα ψυχρών περιοχών, αλλά για νέους δικαιούχους και όσους έχουν εγκαταλείψει το φυσικό αέριο, το επίδομα διπλασιάζεται στα 1.600 ευρώ. Οι πολύ ψυχρές περιοχές θεωρούνται οικισμοί με συμπληρωματικό συντελεστή μεγαλύτερο του 1 (1).

Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν τη Φλώρινα, την Κοζάνη, το Καρπενήσι και πολλές άλλες. Το επίδομα κάθε δικαιούχου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το βασικό ποσό των 350 ευρώ με έναν συμπληρωματικό συντελεστή 0,12 έως 1,62 που καθορίζεται στον οικισμό όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία του δικαιούχου.

3. Συμπληρωματικό καύσιμο

Η επιδότηση θα είναι διαθέσιμη στους δικαιούχους από 1 Οκτωβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023 για επιδοτούμενα καύσιμα θέρμανσης ή θερμική ενέργεια, ιδίως πετρέλαιο θέρμανσης, τουλάχιστον διπλάσια από τις παραπάνω επιδοτήσεις. Χορηγείται με αγορά. Από 14 Οκτωβρίου 2022 (ημερομηνία δημοσίευσης).

Τα καυσόξυλα πρέπει να αγοραστούν μεταξύ 1 Ιουνίου 2022 και 31 Μαρτίου 2023.

4. Πληρωμή

Η πληρωμή θα γίνει σε τρεις δόσεις ως εξής.

– Έως τις 21 Δεκεμβρίου 2022 για προκαταβολές παλαιών δικαιούχων και όλες τις αγορές που χρεώνονται έως τις 30 Νοεμβρίου 2022. Δηλώστε συμμετοχή έως τις 9 Δεκεμβρίου 2022.

Προκαταβολή κατά την οποία ο δικαιούχος είναι το μισό (1/2) της αξίας της επιλέξιμης αγοράς επιδοτούμενων τύπων καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας κατά τη χειμερινή περίοδο 2021/2022 της θέσης Α.1243/2021 (Β’ 5298 ) είναι δεν δικαιούται προκαταβολή σε περίπτωση κοινής υπουργικής απόφασης. Τα ποσά που καταβάλλονται προκαταβολικά θα αφαιρούνται από τυχόν πληρωμές επιδόματος που πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα και αμέσως μετά.

– Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι αγορές έχουν διεκδικηθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 και οι απαιτούμενες πληροφορίες έχουν εισαχθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

– Έως τις 28 Απριλίου 2023 για όλες τις αγορές που έχουν τιμολογηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023 και τα απαιτούμενα στοιχεία έχουν καταχωριστεί έως τις 15 Απριλίου 2023.

Φυσικό αέριο

Ειδικά για το φυσικό αέριο, τα έγγραφα αγοράς για την περίοδο από 10 Οκτωβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023 πρέπει να έχουν καταχωρηθεί έως τις 31 Μαΐου 2023 και τα έγγραφα πληρωμής να έχουν εκδοθεί έως τις 16 Μαΐου 2023. , το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβληθεί έως 15 Ιουνίου 2023. Η κατανάλωση θερμικής ενέργειας από τηλεθέρμανση θα καταγράφεται έως τις 15 Ιουλίου 2023. Τα έγγραφα αγορών για την περίοδο 10 Οκτωβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023 με ημερομηνία έκδοσης παραστατικού πληρωμής έως τις 30 Ιουνίου 2023, με ισοδύναμα οφέλη που καταβάλλονται έως τις 10 Αυγούστου 2023 θα χωριστούν.

5. Κριτήρια

Για την απονομή παροχών ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:

– Εισόδημα: έως 16.000 ευρώ για άγαμους οφειλέτες, χήρες ή χωρισμένους οφειλέτες, έως 24.000 ευρώ για έγγαμους οφειλέτες, έγγαμους ή συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστούς φόρους, σε πραγματικό και φυσικό πρόσωπο που έχει καταθέσει ετήσιο ακαθάριστο ετήσιο φόρο εισοδήματος. επιστροφή για την εικαζόμενη οικογένεια ή που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχει υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς παιδιά. Θα προστεθούν 3.000€ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το μέγιστο εισόδημα είναι 27.000 €, συν 3.000 € επιπλέον για κάθε επιπλέον πρώτο παιδί.

– Ακίνητη περιουσία: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 € για τους άγαμους και τις 300.000 € για τους έγγαμους ή συζούντες και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

6. Νέοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι που αθροιστικά πληρούν τα παρακάτω κριτήρια λαμβάνουν διπλό επίδομα θέρμανσης έως 1.600 ευρώ.

– Τον χειμώνα 2021-2022 δεν εισέπραξαν οι ίδιοι το επίδομα.

– Σύζυγος ή μέρος συμβολαίου συμβίωσης δεν έλαβε παροχές κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2021/2022 εάν ήταν ήδη σύζυγος ή συμβαλλόμενο μέρος σε συμβόλαιο συμβίωσης πριν από τις 15 Νοεμβρίου 2021 (παροχές κατά την επιβεβαίωση κριτηρίων πληρωμής για ) Χειμώνας 2021/2022 ),

– Για τη χειμερινή περίοδο 2022/2023 δεν έχουμε λάβει δικαιώματα κατανάλωσης φυσικού αερίου, αλλά η αίτηση που υποβλήθηκε αφορά άλλο καύσιμο ή θερμική ενέργεια για τηλεθέρμανση.

– Το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα είναι 14.000 € για άγαμους οφειλέτες ή χήρες ή χωρισμένους οφειλέτες και 20.000 € για έγγαμους οφειλέτες ή συμβαλλόμενα μέρη συμβίωσης, προσαυξημένο κατά 3.000 € ανά παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισόδημα είναι έως 23.000 ευρώ, με επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον πρώτο παιδί.

7. Εφαρμογή

Η εφαρμογή εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες ανάλογα με την περίπτωση:

– Αριθμός φορολογικού μητρώου αιτούντος (TFM) – Υπόκειται σε φορολογική δήλωση

– το επίθετό του

– Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων

– ένδειξη εάν πρόκειται για συγκρότημα διαμερισμάτων,

– αριθμός παροχής ρεύματος του κύριου τόπου κατοικίας,

– εάν το σπίτι είναι ιδιόκτητο, ενοικιάζεται ή παρέχεται δωρεάν, τη διεύθυνση που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τροφοδοτικό και τον εκμισθωτή ή τον δωρεάν πάροχο AFM·

– τετραγωνικά μέτρα της κύριας επιφάνειας της κύριας κατοικίας κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης·

– Το είδος του καυσίμου θέρμανσης ή της θερμικής ενέργειας για το οποίο θα θέλατε να επιδοτηθείτε

– τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου).

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού IVAN που ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο ο δικαιούχος επιθυμεί να καταθέσει το ποσό της έκπτωσης.

8. Συγκρότημα κατοικιών

Εάν ο δικαιούχος πληρώνει τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας μέσω ενός κοινόχρηστου χρήστη, ο αριθμός της απόδειξης πληρωμής του κοινόχρηστου χρήστη ή ο αριθμός της ειδοποίησης πληρωμής (εάν δεν υπάρχει απόδειξη πληρωμής) θα εισαχθεί επιπλέον της αίτησης που έχει ήδη εκδοθεί τη στιγμή της αίτηση. ), τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του εκπροσώπου της πολυκατοικίας ή της εταιρείας διαχείρισης διαμερισμάτων και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

Πηγή: magnesianews.gr