• 02/10/2023 13:18

Το Κογκρέσο πρότεινε μια τροπολογία για παρέμβαση στις επικουρικές συντάξεις

ByGreeceit.gr

Φεβ 3, 2023
Ελάτε στο Viber

Δύο νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για τις επικουρικές συντάξεις προβλέπονται στην Τροποποίηση που κατατέθηκε σήμερα (2 Μαρτίου 2023) με τίτλο Μέριμνα Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, Εξορθολογισμός Νόμων των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχηματισμός Εθνικής Φρουράς και άλλες διατάξεις. “.

Η τροπολογία καθορίζει δύο παρεμβάσεις στις επικουρικές συντάξεις για να επιτραπεί η προπληρωμή για τους εκκρεμείς αιτούντες πριν από την 1η Ιουλίου 2022 και να βελτιωθεί η λειτουργία του Μηχανισμού Έκδοσης Ταχείας Διαδρομής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
«Σύμφωνα με τις τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκαν σήμερα, «Μέριμνα Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Εξορθολογισμός Νομοθεσίας Ενόπλων Δυνάμεων, Συγκρότηση Εθνικής Φρουράς και άλλες διατάξεις», για δύο νέες παρεμβατικές επικουρικές συντάξεις, τις εξής : Καθορίζεται.

Πρώτον, η χορήγηση προκαταβολής εκκρεμούς πρόσθετης σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου σε ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση πριν από την 1η Ιουλίου 2022 και για τους οποίους έχει εκδοθεί η απόφαση κύριας σύνταξης. Η προκαταβολή θα χορηγείται έως τις 15 Μαρτίου 2023 και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά του δικαιούχου. Από το σημείο αυτό και μετά, κάθε μήνας που καθυστερεί η έκδοση της επικουρικής σύνταξης (επικουρικής σύνταξης γήρατος) ισοδυναμεί με 100 ευρώ. Υποβάλετε την αίτησή σας έως τις 31 Ιανουαρίου 2023.

Η προκαταβολή ορίζεται στα 50 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο που διεκδικεί πρόσθετες συντάξεις αναπηρίας και θανάτου.

Δεύτερον, η βελτιωμένη λειτουργία του μηχανισμού έκδοσης επικουρικών συντάξεων μέσω ταχειών διαδικασιών που έχουν ήδη θεσπιστεί με το άρθρο 48 του ν. 4921/2022.

Η ίδια τροπολογία περιλαμβάνει επίσης διάταξη για άνευ όρων παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας ευπαθών κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι και ανασφάλιστοι ηλικιωμένοι) για ένα έτος (έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024). Περιλαμβάνει επίσης ενημερώσεις στους Κανονισμούς του 2022 για τους αυτοαπασχολούμενους (αλλά χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έως τις 31 Μαΐου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποχρέωσης προς το ασφαλιστικό ταμείο και την ασφάλιση έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024). (απαιτείται ανανέωση ικανότητας και πληρωμή ασφαλίστρων ). συνεισφορά στον τομέα της υγείας το 2022).

Τέλος, με την ίδια διόρθωση, μεταξύ άλλων:

Έχουμε σύστημα οικογενειακής άδειας. Πρόκειται για μια ειδική άδεια 20 ημερών που σχετίζεται με γονείς που έχασαν ένα παιδί για την κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων των κοινωνικών οργανώσεων.
Διατίθενται επιδόματα Πάσχα για εργαζόμενους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γούνας και πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί.
Να τροποποιηθεί ο όρος «επιμέλεια» στο εθνικό δίκαιο και να αντικατασταθεί με τον όρο «φροντίδα» στους ορισμούς που σχετίζονται με τη γονική άδεια και τη γονική άδεια.
Οι ρυθμίσεις για την υπέρβαση των σχετικών γραφειοκρατικών εμποδίων διευκολύνουν τη διαδικασία ενοποίησης των εγκαταστάσεων πρόνοιας. ”

Πηγή: magnesianews.gr