• 23/04/2024 16:57

Το μυστικό του κόστους θέρμανσης ~ Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε ~

ByGreeceit.gr

Νοέ 5, 2022
Νέο κόστος θέρμανσης: έως 850 ευρώ, ισχύει για Βόλο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση καταβολής του επιδόματος θέρμανσης για τον χειμώνα 2022-2023, με καθορισμό του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας πληρωμής.

κόστος θέρμανσης φέτος 100 έως 1.600 ευρώ Από την άλλη πλευρά, οι πολύ ψυχρές περιοχές μπορεί να φτάσουν σε ανοχή Έστω και για 1.000 ευρώ.

πρέπει να σημειωθεί ότι επίδομα Είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ του κράτους ή τρίτων.

ο Γιάννης Χατζησαλάθας αναφέρθηκε στον, στην Newsbomb.gr ότι «Για να πάρετε το μεγαλύτερο ποσό που δικαιούστε να λάβετε, πρέπει να βάλετε διπλάσια καύσιμα από το επίδομα που δικαιούστε.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος δικαιούται επίδομα 400 ευρώ, το ελάχιστο ποσό που πρέπει να δαπανήσει για αγορές καυσίμων είναι 800 ευρώ ή διπλάσιο αυτού του ποσού.

Μην ανησυχείτε αν ζείτε σε ψυχρό κλίμα. ”

Διαβάστε την πλήρη απόφαση για το κόστος θέρμανσης εδώ

πληρωμή

πληρωμένοι λογαριασμοί κοινής ωφελείας, Χωρίζεται σε τρία μέρη ως εξής:

  1. προς την 21 Δεκεμβρίου 2022 Για προπληρωμές και όλες τις αγορές που τιμολογήθηκαν έως τις 30 Νοεμβρίου 2022, εφόσον αντιστοιχούν σε παροχές που υπερβαίνουν το ποσό της προπληρωμής και τα απαιτούμενα στοιχεία καταχωρούνται έως τις 9 Δεκεμβρίου 2022. αύξηση.
  2. προς την 28 Φεβρουαρίου 2023 Όλες οι αγορές πρέπει να έχουν τιμολογηθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 και οι απαιτούμενες πληροφορίες να παρέχονται έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023.
  3. προς την 28 Απριλίου 2023 Όλες οι αγορές πρέπει να έχουν τιμολογηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023 και οι απαιτούμενες πληροφορίες να παρέχονται έως τις 15 Απριλίου 2023.

ειδικά Φυσικό αέριο, τα έγγραφα αγοράς για την περίοδο από 10 Οκτωβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023 θα καταχωρούνται έως τις 31 Μαΐου 2023, η ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών πληρωμής θα είναι έως τις 16 Μαΐου 2023 και το αντίστοιχο ποσό του επιδόματος θα καταβάλλεται έως τις 15 Ιουνίου 2023. .

Σύμφωνα με σχετική απόφαση ορίζεται ως:

Πρώτη πληρωμή έως 21 Δεκεμβρίου

• Προκαταβολή μόνο για όσους έλαβαν επιδόματα όπως πέρυσι (θεωρητικά, οι νέοι δικαιούχοι που προστέθηκαν φέτος έχουν τουλάχιστον 10% περισσότερα έσοδα από πέρυσι)

• Όριο λίτρου κηροζίνης: Το όριο επιδοτούμενης ποσότητας υπολογίζεται με τον τρέχοντα εθνικό μέσο όρο 1,40 € ανά λίτρο που αγοράζεται. Ωστόσο, οι τιμές δεν είναι ίδιες σε όλη την Ελλάδα και δεν παραμένουν σταθερές. Ειδικά όταν καταργείται η άμεση επιδότηση των 25 λεπτών το λίτρο (+7 λεπτά από τις επιχειρήσεις), που ισχύει προσωρινά μέχρι το τέλος του έτους.

• Αυξημένες επιδοτήσεις: Η κηροζίνη για σόμπες και πέλλετ θα επιδοτηθεί επίσης σε οικισμούς έως 10.000 κατοίκους (3.500 πέρυσι) και σε ψυχρά κλίματα με δείκτη 0,8 βαθμών ημερών.

Δικαιούχος

Άγαμοι, έγγαμοι, χήροι ή συζούντα, χωριστά ή διαζευγμένα φυσικά πρόσωπα που καταναλώνουν για θέρμανση:

  • πετρέλαιο
  • ή κηροζίνη (μπλε κηροζίνη)
  • ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα
  • ή βιομάζα (pellets)
  • ή θερμικής ενέργειας από τηλεθέρμανση

Ειδικότερα, εάν είστε παντρεμένοι ή έχετε συμβόλαιο συμβίωσης, δικαιούχος θα είναι είτε ο υπόχρεος σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος βάσει του άρθρου 67 του φορολογικού νόμου είτε εάν υποβάλετε χωριστή δήλωση.

Το επίδομα αυτό χορηγείται για την κατανάλωση επιδοτούμενων τύπων καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης που χρησιμοποιούν τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα ως κύρια κατοικία τους κατά την υποβολή της αίτησης. Μισθώνεται ή παραχωρείται δωρεάν ή κατοικείται από τον ιδιοκτήτη.

Ειδικότερα, όσον αφορά την παροχή επιδοτήσεων θέρμανσης σε καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (pellets), εάν το ακίνητο βρίσκεται σε χωριό με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης είναι 0,8 και άνω.

Ειδικότερα, για τη χορήγηση επιδομάτων θέρμανσης σε καταναλωτές θερμικής ενέργειας από τηλεθέρμανση τίθεται επιπλέον όρος το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους δήμους Ceres, Εορδίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

3. Από την καταβολή παροχών εξαιρούνται οι παρακάτω περιπτώσεις.

α) Φυσικό πρόσωπο που δηλώνεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ως εξαρτώμενο από τον οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 11 του Φορολογικού Νόμου.

β) Φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι φιλοξενείται με δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

γ) Φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης και φυσικά πρόσωπα με δύο ή περισσότερα ΕΙΧ. EIX αυτοκίνητο ή ποσοστό μετοχής. Τα οικειοθελώς κολλημένα αυτοκίνητα περιλαμβάνονται όταν αθροίζονται το ισοδύναμο (ποσοστό) δύο ή περισσότερων αυτοκινήτων. Το EIX δεν περιλαμβάνεται. Αυτό αναφέρεται σε περιπτώσεις βανδαλισμού ή κλοπής.

δ) φυσικά πρόσωπα για επαγγελματική στέγαση.

ε) ιδρύματα, οργανισμούς και κάθε είδους νομικό ή νομικό πρόσωπο εμπορικής ή μη εμπορικής φύσης.

στ) Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που υποχρεούνται να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα και οι σύζυγοί τους ή συμβαλλόμενα μέρη συμβίωσης.

Τα δεδομένα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2021 θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των παραπάνω εξαιρέσεων. Αυτό συμβαίνει επειδή ορίστηκε όταν δημοσιεύτηκε αυτή και άλλες πηγές.

πρότυπο

Τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται ως δικαιούχοι επιδομάτων θέρμανσης σύμφωνα με το άρθρο 1 δικαιούνται επιδόματα θέρμανσης εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

του. εισόδημα:

Για άγαμους οφειλέτες ή χήρες ή εξ αποστάσεως οφειλέτες του Δημοσίου, το ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στις 16.000 ευρώ.

24.000 ευρώ για έγγαμους οφειλέτες, έγγαμους ή συμμάχους συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις σύμφωνα με το εδάφιο. ββ’ (νομική συνδρομή ή πτώχευση) του άρθρου 67 παράγραφος 4 στ ΑΚ, ή έγγαμο ζευγάρι που υποβάλλει οριστική φορολογική δήλωση δυνάμει του άρθρου 67 παράγραφος 4 β ΑΚ ή κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα που έχουν εισέλθει σε φυσικό σύμφωνο συμβίωσης πρόσωπο που υπέβαλε το έγγραφο. Θα προστεθούν 3.000€ για κάθε παιδί.

Ομοίως, για μονογονεϊκή οικογένεια το παραπάνω εισόδημα θα ήταν 27.000 € και μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού θα αυξανόταν κατά 3.000 € για κάθε επιπλέον παιδί.

Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα ενός νοικοκυριού δεν περιλαμβάνει εισόδημα που απαλλάσσεται σωρευτικά από φόρο εισοδήματος και εισφορές αλληλεγγύης βάσει του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων και της εισοδηματικής βάσης, θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2021 που συντάχθηκε κατά τη στιγμή της έκδοσης αυτής. Εάν ο σύζυγος ή ο συζυγών υποβάλει ξεχωριστές δηλώσεις, θα χρησιμοποιηθεί ο μεγαλύτερος αριθμός παιδιών που δηλώνεται σε ένα από τα δύο έντυπα.

Τα ίδια στοιχεία κατάθεσης όπως παραπάνω χρησιμοποιούνται και στην περίπτωση χωρισμένων ή διαζευγμένων συζύγων ή φυσικών προσώπων που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης και έγγαμων ή συζυγών που υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις σύμφωνα με το εδάφιο. Σύζυγος που υποβάλλει φορολογική δήλωση βάσει του άρθρου 67 παράγραφος 4 εδάφιο στ ββ του ν. 4172/2013 ή παράγραφος β του άρθρου 67 παράγραφος 4 του ν. 4172/2013.

β. Ακίνητα:

Συνολικό ποσό ακίνητης περιουσίας λόγω διοικητικής διάθεσης Ο ΕΝ.ΦΙ.Α.2022 οφειλέτες, σύζυγοι ή τέκνα που είναι συμβαλλόμενα μέρη σε σύμφωνο συμβίωσης και εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με το Ν. 4172/2013 και αναφέρονται στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2021 είναι άγαμοι και δεν υπερβαίνουν τα $200. , 1.000 € (200.000 ) για χήρες ή εν διαστάσει οφειλέτες και 300.000 ευρώ για έγγαμους ή συζούντες και μονογονεϊκές οικογένειες.

Ποσό επιδότησης

• από 100 έως 800 Ευρώ για το 90% των κατοίκων της περιοχής: πρέπει να καταναλώσετε το διπλάσιο του επιδόματος. Εάν ξοδέψετε λιγότερα, θα σας επιστραφεί το 50% των δαπανών σας (για παράδειγμα, επίδομα 70 € αντί 100 € για αγορά 140 € αντί 200 €).

• από 120-1.000 ευρώ (+20%) για όσους ζουν σε ψυχρά κλίματα, διαιρέσεις 1 βαθμού ημέρας ή περισσότερο. Για παράδειγμα, η Βυτίνα και η Στεμνίτσα είναι πάνω από 1, αλλά άλλα ορεινά χωριά της Αρκαδίας (Λαγκάδια, Δημητσάνα) είναι κάτω από 1.

200 έως 1.600 ευρώ – Διπλή ανοχή λοιπόν για όσους επιλέξουν φέτος να αποφύγουν το φυσικό αέριο. Αυτό αφορά πρωτίστως τους περσινούς δικαιούχους που έλαβαν επιδοτήσεις για φυσικό αέριο, αλλά φέτος πληρώνουν λογαριασμούς ή λογαριασμούς για άλλα μέσα θέρμανσης (σόμπες κηροζίνης, υγραέριο, τηλεθέρμανση σε συγκεκριμένες περιοχές κ.λπ.) Είναι χρονοδιάγραμμα.

Πηγή: magnesianews.gr