• 29/03/2023 03:52

Το νέο επιτόκιο δανεισμού αυξάνεται, το επιτόκιο καταθέσεων σταθερό

ByGreeceit.gr

Μαρ 3, 2023
Ελάτε στο Viber

Τον Ιανουάριο του 2023, το μέσο σταθμικό επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρουσίασε μικρή μεταβολή στο 0,12%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 5,36%.

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων διαμορφώνεται ελάχιστα στο 0,12%, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.
Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας των νοικοκυριών παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το επιτόκιο καταθέσεων των επιχειρήσεων αυξήθηκε στο 0,08% από 0,05% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 0,46%. Το αντίστοιχο εταιρικό επιτόκιο καταθέσεων αυξήθηκε επίσης κατά 13 μονάδες βάσης στο 0,96%.

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο όλων των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 30 μονάδες βάσης στο 5,36%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα αέναα καταναλωτικά δάνεια (κατηγορία που περιλαμβάνει δάνεια με πιστωτικές κάρτες, ανοιχτά δάνεια και υπεραναλήψεις) αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,73%.

Τα μέσα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων σταθερής διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκαν κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκαν στο 11,36%. Τα μέσα επιτόκια των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκαν κατά 9 μονάδες βάσης στο 3,90%.

Το μέσο επιτόκιο των μη προθεσμιακών επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε κατά 48 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,69%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 7,20%.

Τον Ιανουάριο του 2023, το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων σταθερής διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 38 μονάδες βάσης στο 4,92%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων κανονικής διάρκειας κυμαινόμενου επιτοκίου προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 4,96%.

Αναφορικά με τη διάρθρωση των επιτοκίων στα ποσά των δανείων, αξίζει να σημειωθεί ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια έως 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο 6,34% και για δάνεια μεταξύ 250.001 και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 49 μονάδες βάσης. . Αυξήθηκε κατά 36 μονάδες βάσης στο 4,85% για δάνεια 1 εκατ. ευρώ και άνω, με μονάδα βάσης 5,63%.

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των συνολικών υπολοίπων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) σημείωσε μικρή μεταβολή στο 0,11%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των υφιστάμενων υπολοίπων καταθέσεων νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως δύο έτη αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 0,35%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών καταθέσεων αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 0,35%. %.

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης στο 5,33%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των υφιστάμενων υπολοίπων στεγαστικών δανείων σε διάστημα πέντε ετών αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης στο 4,01%. Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,16%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων σε διάστημα πέντε ετών αυξήθηκε κατά 34 μονάδες βάσης στο 5,05%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης στο 6,09%.

Πηγή: magnesianews.gr