• 27/03/2023 03:27

«Το σπίτι μου»: πώς να παρέχουμε δάνεια σε νέους έως 150.000€

ByGreeceit.gr

Νοέ 6, 2022
Ελάτε στο Viber

Το όριο στεγαστικού δανείου είναι 150.000 ευρώ και το όριο αξίας ακινήτου είναι 200.000 ευρώ, που έχει τεθεί από το πρόγραμμα «Σπίτιμο», το οποίο παρέχει στεγαστικά δάνεια σε νέους ηλικίας 25 έως 39 ετών. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ, το Τμήμα Εργασίας και η ΔΥΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει τη χρηματοδότηση για την ανέγερση κατοικιών, τις κοινωνικές αποζημιώσεις και τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

τι προβλέπει;

Όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πληρώσουν δόση στεγαστικού δανείου πολύ χαμηλότερη από το αντίστοιχο ενοίκιο για το σπίτι που έχουν επιλέξει, καθώς το επιτόκιο θα είναι το ένα τέταρτο του εμπορικού επιτοκίου. Αν έχετε 3 παιδιά και έχετε πολλά παιδιά, θα είναι μηδέν.

Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι αποπληρωμή δανείου Οι νέοι αναλαμβάνουν την ιδιοκτησία των σπιτιών.

Το δάνειο καλύπτει επίσης μεγαλύτερο ποσοστό της εμπορικής αξίας του ακινήτου (90%) σε σύγκριση με τα τραπεζικά στεγαστικά δάνεια που συνήθως καλύπτουν το 80%. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η συμμετοχή των νέων μειώνεται στο 10% της αξίας του σπιτιού αντί για 20%.

Το πρόγραμμα θα διαθέσει τραπεζικά δάνεια σε νοικοκυριά που διαφορετικά δεν θα πληρούσαν τα κριτήρια της τράπεζας.

νέα δεδομένα

  • Έως 200.000 € σε αξία κατοικιών που διατίθενται για αγορά από τους δικαιούχους.
  • Απαγορεύεται η αγορά του ακινήτου από συγγενείς πρώτου βαθμού του δανειολήπτη.
  • Δεν υπάρχει εγγυητής για το δάνειο.
  • Προθεσμία οκτώ μηνών από την προέγκριση του δανείου έως την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (με δυνατότητα παράτασης).

πρόγραμμα κάλυψης

Το πρόγραμμα «Κάλυψη» αφορά τις κενές κατοικίες που ελευθερώνει το κράτος. Οι κατοικίες αυτές θα επισκευαστούν με δημόσια δαπάνη και θα διατεθούν σε νέους που είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος δωρεάν ή με πολύ χαμηλό ενοίκιο.

Προτιμούνται πολύτεκνοι με αντικειμενικά κριτήρια, τρίτεκνοι και ένας γονιός.

Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Πηγή: magnesianews.gr