• 30/11/2023 03:20

Το τέλος του «Χάρτινου Βασιλείου» και η ταλαιπωρία των μεταβιβάσεων ακινήτων

ByGreeceit.gr

Μαρ 12, 2023
Το κράτος διεκδικεί την ιδιοκτησία από το 1885.

Με ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα, ο συμβολαιογράφος είναι μόλις μερικά κλικ στον υπολογιστή, δεν χρειάζεται να πάτε σε εφορία, δήμο, πολεοδομία, κτηματολόγιο και άμεσα φορολογούμενο. Η δίκη για μεταβίβαση ακινήτου έκλεισε.

Ηλεκτρονικό αρχείο ακινήτων που εξαλείφει την ταλαιπωρία των μεταβιβάσεων ακινήτων των φορολογουμένων και το «χάρτινο βασίλειο» θα λειτουργήσει δοκιμαστικά και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από την 1η Νοεμβρίου 2023.

Το νέο σύστημα, το οποίο απλοποιεί και ψηφιοποιεί τη διαδικασία συλλογής των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την προσκόμιση συμβολαιογραφικών εγγράφων, αφορά μόνο συμβάσεις που εκτελούνται από φυσικά πρόσωπα και κτηματομεσιτικά γραφεία σε ακίνητα που βρίσκονται σε εγγεγραμμένες περιοχές.

Τρόπος λειτουργίας των ηλεκτρονικών αρχείων που διευκολύνει τη ζωή των φορολογουμένων περιγράφεται σε απόφαση που υπογράφουν οι Θεόδωρος Σκυλακάκης, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Κώστας Χατζηδάκης, Κώστας Σκρέκας, Νικόλαος Ταγαράς, Θεόδωρος Λιβάνιος, Κυριάκος Πιερρακάκης και Γιώργος Πιτσιλής. δηλαδή:

πλατφόρμα
Ηλεκτρονικά αρχεία ακινήτων «τρέχουν» στην ψηφιακή πύλη της κυβέρνησης gov.gr. Χρήστες της πλατφόρμας είναι συμβολαιογράφοι που δημιουργούν συμβολαιογραφικά και συμβαλλόμενα μέρη (όπως αγοραστές και πωλητές).

Οι συμβολαιογράφοι εισέρχονται στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια του συμβολαιογράφου τους αφού επαληθεύσουν την ταυτότητα τους στο Taxinet χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό για να αποδείξουν την κατάστασή τους κατά τη χρήση της πλατφόρμας.

Τα μέρη εισέρχονται στην πλατφόρμα αφού επαληθευτούν χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό Taxisnet.

Αίτημα μεταβίβασης ακινήτου

Ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην πλατφόρμα και δημιουργεί νέο αίτημα μεταβίβασης εισάγοντας τους ΑΦΜ των συμβαλλομένων (πωλητή και αγοραστή ακινήτου). Στη συνέχεια καλεί τον πωλητή και τον αγοραστή μέσω της πλατφόρμας να αποδεχτούν το αίτημα μεταφοράς και να δώσουν τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Ο πωλητής του ακινήτου αποδέχεται την πρόσκληση να επιλέξει το ακίνητο που θα μεταβιβαστεί και να επιτρέψει στον συμβολαιογράφο να συλλέξει έγγραφα και πληροφορίες και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης.

Οι αγοραστές ακινήτων ακολουθούν παρόμοια διαδικασία. Ηλεκτρονικό αρχείο της μεταβίβασης δημιουργείται από τον εκχωρητή που επιλέγει το ακίνητο που θα μεταβιβαστεί, αποδέχεται την πρόσκληση και δίνουν άδεια και από τα δύο μέρη στον συμβολαιογράφο.

πιστοποιητικό

Οι συμβολαιογράφοι εισέρχονται στην πλατφόρμα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ζητούν την προσκόμιση συμβολαιογραφικών πράξεων ή/και την έκδοση των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για την είσπραξή τους.

ενιαίο πιστοποιητικό

Η αναγνώριση φόρου, η απόδειξη ασφαλιστικής αναγνώρισης και η απόδειξη πληρωμής φόρου μεταβίβασης κεφαλαίου «παντρεύονται» για να σχηματίσουν ένα ενιαίο πιστοποιητικό.

φόρος

Αφού ο φορολογούμενος που απέκτησε το ακίνητο καταβάλει τον φόρο, η πλατφόρμα θα αντλήσει από την εφαρμογή myProperty της ΑΑΔΕ τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την πληρωμή του φόρου ή την απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση.

το συμβολαιο

Μετά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης, ο συμβολαιογράφος θα εκδώσει αντίγραφό της, θα την υπογράψει με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσήμανση και θα την ανεβάσει στο ηλεκτρονικό αρχείο για μεταφορά. Στη συνέχεια, η σύμβαση καταχωρείται στο γραφείο γης.

πινακίδα εκτύπωσης “Νέα”

Πηγή: magnesianews.gr