• 28/05/2023 14:55

Τράπεζα της Ελλάδος: Διευρύνεται το περιθώριο τον Φεβρουάριο

ByGreeceit.gr

Απρ 1, 2023
Ελάτε στο Viber

Τον Φεβρουάριο του 2023, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στο 5,34%, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η διαφορά επιτοκίου μεταξύ νέων καταθέσεων και νέων δανείων διευρύνθηκε στις 5,36 μονάδες. Το μέσο σταθμικό επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 0,21%, και το μέσο σταθμικό επιτόκιο όλων των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης στο 5,57%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ.

Τον Φεβρουάριο του 2023, το μέσο σταθμικό επιτόκιο όλων των υφιστάμενων καταθέσεων αυξήθηκε στο 0,18%, και το αντίστοιχο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε στο 5,52%. Το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος αυξήθηκε κατά 57 μονάδες βάσης στο 1,03%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των εταιρικών καταθέσεων αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης στο 1,29%. Τα μέσα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων σταθερής διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκαν κατά 36 μονάδες βάσης στο 11,72%.

Πηγή: magnesianews.gr