• 05/12/2023 02:42

Τράπεζες: Αυτό είναι ένα σχέδιο για να βοηθήσει τους δανειολήπτες

ByGreeceit.gr

Δεκ 15, 2022
Ελάτε στο Viber

Λεπτομέρειες και όρους βοήθειας προς τους ευάλωτους δανειολήπτες ανακοίνωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες μετά από τελεσίγραφο του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Μεταξύ άλλων, ορίζει εισοδηματικό όριο έως 21.000 €, αξία κατοικίας έως 180.000 και προκαταβολή που δεν υπερβαίνει τις 21.000 €. Η επιδότηση θα διαρκέσει 12 μήνες και θα επιδοτηθεί κατά 50% της αύξησης του επιτοκίου, με ημερομηνία υπολογισμού την 30η Ιουνίου 2020.

Ακολουθούν αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις:
Δικαιούχος: Δανειολήπτης με στεγαστικό δάνειο ή δάνειο μικρής επιχείρησης εξασφαλισμένο με την εξασφάλιση της πρώτης κατοικίας.

Εισοδηματικά κριτήρια όπως ορίζονται στο Ν. 4472/2017 για ένταξη σε ευάλωτα κράτη.

Κέρδη έως 7.000 € ετησίως, συν 3.500 € ανά μέλος της οικογένειας, μέγιστο ετήσιο εισόδημα 21.000 €
Μέγιστη αξία κύριας (πρώτης) κατοικίας 180.000 € (βάσει υπολογισμών ΕΝΦΙΑ)
Η συνολική κατάθεση είναι έως 7.000 €, προσαυξημένη κατά 3.500 € για κάθε μέλος της οικογένειας, για συνολικό όριο κατάθεσης 21.000 €.
Χρέος μειωμένης εξασφάλισης: Υφιστάμενο κοινοποιημένο χρέος, δηλαδή δάνεια που είναι σε καθυστέρηση έως και 90 ημέρες. Σημείο Αναφοράς Η ημερομηνία κατάθεσης της απαίτησης από τον πιστωτή (είτε κοινοποιήθηκε είτε όχι). Υποχρεώσεις που προκύπτουν από νέα δάνεια που χορηγήθηκαν μετά τη σημερινή ημερομηνία δεν είναι επιλέξιμες.

Ποσοστό επιδότησης: 50% της αύξησης του επιτοκίου (ημερομηνία υπολογισμού αύξησης 30 Ιουνίου 2022). Εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει περισσότερες από 30 ημέρες με τις δόσεις, η επιδότηση θα ανασταλεί.

Σχέδιο Επιδοτήσεων: Θα δημιουργηθεί Ταμείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο θα συνεισφέρει ισόποσα από τέσσερις συστηματικές τράπεζες, αλλά το οποίο θα διαχειρίζεται τρίτος (ΕΓΔΗΧ) μέσω της πλατφόρμας ΓΕΦΥΡΑ, όπου θα υποβάλλονται και αιτήσεις δικαιούχων.

Χρόνος επιχορήγησης: 12 μήνες.

Ορίστε και ανακοινώστε μια προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Πλήρης Ανακοίνωση Συστημικής Τράπεζας

Με εποικοδομητικό πνεύμα συμμετέχουν οι τέσσερις συστηματικές τράπεζες στον θεσμικό διάλογο με το υπουργείο Οικονομικών. Στη χθεσινή (14 Απριλίου 2012) συνάντηση των δύο τραπεζών με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, κάθε τράπεζα βασίστηκε στις δικές της προσεγγίσεις, δεδομένα, θέσεις και προτάσεις για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. , μια απάντηση στην ανάγκη χρηματοδότησης μιας αναπτυσσόμενης οικονομίας και στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην παρούσα κατάσταση.

Σε αυτό το πλαίσιο, καθένα από τα τέσσερα σώματα βασίζεται στα δικά του χαρακτηριστικά.

• Ξεχωριστή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πιστωτικής πολιτικής και η συμβολή τους στον ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης που κατέγραψε η ελληνική οικονομία φέτος. Η καθαρή πιστωτική επέκταση προς τις ελληνικές επιχειρήσεις έφτασε τα 4,5 δισ. ευρώ (10,8% σε ετήσια βάση) το πρώτο 10μηνο του 2022 και αναμένεται να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τα 7 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους. Σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RDF), η τράπεζα αξιολόγησε και υπέβαλε συνολική επένδυση περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για λογαριασμό των πελατών της. Έως και το 40% αυτών χρηματοδοτούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι επενδύσεις αυτές καλύπτουν σχεδόν όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας και αναμένεται να δημιουργήσουν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια. Το τραπεζικό σύστημα έχει επίσης διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν τα 5,5 δισ. ευρώ (3% του ΑΕΠ) το 2021 και να ξεπεράσουν το υψηλό ρεκόρ φέτος. Είμαι εδώ.

• Υποβλήθηκε στον Υπουργό Οικονομικών Σχέδιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για να βοηθήσει τα ευάλωτα νοικοκυριά στην αποπληρωμή προηγούμενων δόσεων δανείων και να περιορίσει την επιβάρυνση της αποπληρωμής του χρέους των δανείων λόγω των αυξήσεων των επιτοκίων της ΕΚΤ. Η ανάπτυξη ενός εύθραυστου συστήματος επιδότησης δόσεων έχει επανεξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (SSM), λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον εποπτικό πλαίσιο. Οι ειδικοί όροι και προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στα συνημμένα παραρτήματα. Το καθεστώς επιδότησης περιλαμβάνει όλα τα υφιστάμενα δάνεια ευάλωτων δανειοληπτών, ανεξαρτήτως της τράπεζας προέλευσης του δανείου, συστημικού ή μη, που παραμένουν στον ισολογισμό της τράπεζας ή μεταβιβάζονται σε τρίτους. Με βάση τις παραπάνω παραμέτρους, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 30.000 δανειολήπτες είναι επιλέξιμοι για επιδοτήσεις για δάνεια ύψους τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ. Το συνολικό κόστος του προγράμματος Τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναπτύσσονται ξεχωριστά από κάθε τράπεζα.

Κατά τη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών συζητήθηκαν επίσης τα εξής:

• Ν. 4738/2020 για τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς. Οι τράπεζες τόνισαν την υποστήριξή τους στους εξωδικαστικούς μηχανισμούς ρύθμισης ιδιωτικού χρέους, ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, παράλληλα με τη διμερή ρύθμιση του χρέους. Σε σχέση με τη συνεργασία με την ΕΓΔΗΧ, έχει ήδη εξεταστεί από την Ειδική Γραμματεία σχετική μείωση του επιτοκίου αλγοριθμικής ρύθμισης, ενώ εξετάζονται και πρόσθετες προτάσεις βελτίωσης που θα οριστικοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Στόχος είναι να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό έγκρισης των δανειοληπτών που υποβάλλουν αίτηση εξυγίανσης χρέους μέσω εξωδικαστικών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων όσων θεωρούν ότι πάσχουν από μειωμένο εισόδημα. Οι εγκρίσεις έχουν ήδη αυξηθεί τους τελευταίους μήνες και αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό ήταν επιτυχία για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της, ανοίγοντας το δρόμο για την επενδυτική επιστροφή της χώρας.

• Η εξέλιξη των επιτοκίων όπως καθορίζεται από την ΕΚΤ και ο αντίκτυπος της νομισματικής πολιτικής στα επιτόκια καταθέσεων. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εγγυάται την αποταμίευση των πολιτών και τις προοπτικές επιχειρηματικής ανάπτυξης της χώρας. Αυτό επιβεβαιώθηκε την τελευταία τριετία, όταν το μέσο επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων στην Ευρωζώνη κυμάνθηκε γύρω στις -30 μονάδες βάσης, ενώ τα επιτόκια καταθέσεων παρέμειναν σε θετικό έδαφος. Ως αποτέλεσμα, οι ελληνικές προθεσμιακές καταθέσεις έχουν αποφέρει σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις από ό,τι στην ευρωζώνη, ωφελώντας τις ελληνικές εταιρείες με επιτόκια σχεδόν 300 εκατ. ευρώ και άνω. Στη χθεσινή συνάντηση με τους υπουργούς Οικονομικών, οι τράπεζες δεσμεύτηκαν να αναθεωρούν διαρκώς τις επιτοκιακές πολιτικές, τόσο μεμονωμένα όσο και με βάση τις εμπορικές τους στρατηγικές. Ο ρυθμός προσαρμογής των ευρωπαϊκών τραπεζών ξεκίνησε με αρνητικά επιτόκια τα τελευταία χρόνια. Ήδη προσφέρεται στους Έλληνες καταθέτες μια σειρά επιλογών που συνδυάζουν ασφάλεια και αποδόσεις. Για παράδειγμα, μια προθεσμιακή κατάθεση 12 μηνών και άνω έχει ετήσιο ποσοστό απόδοσης 0,80% ή περισσότερο, ανάλογα με την τράπεζα και το ποσό. Κάθε τράπεζα θα συνεχίσει να προσαρμόζει τα επιτόκια των καταθέσεων μεμονωμένα και ανεξάρτητα, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ, τις εσωτερικές της πολιτικές και τις ευρύτερες συνθήκες της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

• Θέματα προμηθειών για διάφορες απλές τραπεζικές συναλλαγές. Κάθε τράπεζα εξετάζει ξεχωριστά το σύνολο των προμηθειών που προσφέρονται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, βάσει του σχεδίου εμπορικής πολιτικής της. Αυτή η ενότητα επισημαίνει ότι η ΔΙΑΣ, ένα εθνικό γραφείο συμψηφισμού διατραπεζικών πληρωμών του οποίου οι μέτοχοι είναι τέσσερις τράπεζες συστήματος, έχει αναπτύξει μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται σε πελάτες, επιχειρήσεις και ιδιώτες για αποστολή και λήψη εμβασμάτων. ,Ελεύθερος. Για παράδειγμα, μέσω των υφιστάμενων υπηρεσιών πληρωμών IRIS, οποιοσδήποτε, φυσικός ή νόμιμος, μπορεί να μεταφέρει ποσά έως και 500 € ημερησίως, δωρεάν, σε πραγματικό χρόνο μέσω mobile banking, χωρίς να απαιτείται αύξηση λογαριασμού. Αριθμοί εκτός κινητής τηλεφωνίας – Αυτό γίνεται σε ένα εγγυημένο και ασφαλές περιβάλλον πληρωμής σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα άμεσης μεταφοράς πίστωσης SEPA.

• Κάθε τράπεζα, σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική, συνεργάζεται με τον κλάδο λιανικής για την πραγματοποίηση στοχευμένων εμπορικών δραστηριοτήτων (προγράμματα επιβράβευσης πελατών για συναλλαγές χρεωστικών και πιστωτικών καρτών) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το τραπεζικό σύστημα της χώρας εκτιμάται ότι θα αυξήσει τις δαπάνες κατά περίπου 50 εκατ. ευρώ το 2022 για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων προγραμμάτων. Το ποσό αυτό πηγαίνει απευθείας στον κάτοχο της κάρτας και τελικά πηγαίνει στην εταιρεία στην Ελλάδα, συμβάλλοντας σε αυξημένο τζίρο.

• Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημαντικότερη συμβολή των τραπεζών σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μέσω του προγράμματος χορηγιών της, η τράπεζα υποστηρίζει ιδρύματα και οργανισμούς στους τομείς της υγείας, της κοινωνίας, της εκπαίδευσης, της δασοπυρόσβεσης και του πολιτισμού, φτάνοντας τα 60 εκατ. ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια και τέσσερα χρόνια.

ΠΑΡ ΑΡ ΤΙΜΑ

Σχέδια υποστήριξης ευάλωτων δανειοληπτών στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος

 Δικαιούχοι: Δανειολήπτες με στεγαστικά ή δάνεια μικρών επιχειρήσεων.
 Εισοδηματικά κριτήρια όπως ορίζονται στο Ν. 4472/2017 για ένταξη σε ευάλωτη κατάσταση.
 Κέρδη έως 7.000 € ετησίως, συν 3.500 € ανά μέλος της οικογένειας, έως 21.000 € ετησίως
 Μέγιστη αξία για κύρια (πρώτη) κατοικία 180.000 ευρώ (βάσει υπολογισμών ΕΝΦΙΑ)
Πότε
 Συνολικό ποσό κατάθεσης έως 7.000 €, προσαυξημένο κατά 3.500 € για κάθε μέλος της οικογένειας, με συνολικό όριο κατάθεσης 21.000 €.
 Ανεξόφλητο χρέος: Υφιστάμενο ανεξόφλητο χρέος, δηλαδή ληξιπρόθεσμα δάνεια εντός 90 ημερών. Αναφέρει την ημερομηνία υποβολής της απαίτησης από τον πιστωτή, μαζί με το σημείο αναφοράς (απλήρωτο ή μη). Υποχρεώσεις που προκύπτουν από νέα δάνεια που χορηγήθηκαν μετά τη σημερινή ημερομηνία δεν είναι επιλέξιμες.
 Επιτόκιο επιδότησης: 50% της αύξησης του επιτοκίου (ημερομηνία υπολογισμού της αύξησης είναι 30 Ιουνίου 2022). Εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει περισσότερες από 30 ημέρες με τις δόσεις, η επιδότηση θα ανασταλεί.
 Σχέδιο Επιδοτήσεων: Θα δημιουργηθεί Ταμείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο θα συνεισφέρει ισόποσα από τέσσερις συστηματικές τράπεζες, αλλά το οποίο θα διαχειρίζεται τρίτος (ΕΓΔΗΧ) μέσω της πλατφόρμας ΓΕΦΥΡΑ όπου θα υποβάλλονται και αιτήσεις δικαιούχων.
 Διάρκεια επιδότησης: 12 μήνες.
 Θα οριστεί και θα ανακοινωθεί προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Πηγή: magnesianews.gr