• 22/02/2024 06:27

Τριπλασιάστε τη σύνταξή σας στις 20 Δεκεμβρίου

ByGreeceit.gr

Δεκ 7, 2022
Ελάτε στο Viber

Τον Ιανουάριο του 2023, 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση έως και 155 ευρώ και μετά από 12 χρόνια οι μισθοί τους θα αναπροσαρμοστούν θετικά κατά 7,75% για πρώτη φορά.

Αυτή η αύξηση λαμβάνεται όταν:

Πρώτον, όλοι οι νέοι συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2016.
Δεύτερον, αυτοί οι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι διατηρούν τις ατομικές διαφορές μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξης, αλλά αυτή η ατομική διαφορά είναι μικρότερη από την αύξηση.

Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι για χαμηλές συντάξεις όπως ο ΟΓΑ, όπου η μέση σύνταξη είναι 454 ευρώ, η αύξηση 7,75% ανέρχεται στα 35 ευρώ μηνιαίως. Για τις προσόδους 2.000 ευρώ υψηλής ποιότητας, η αύξηση είναι 155 ευρώ, ενώ για τις περίπου 25.000 προσόδους υψηλής ποιότητας από 2.500 ευρώ και άνω, υπάρχει αύξηση άνω των 193 ευρώ μηνιαίως. Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν συντάξεις μεταξύ 800 και 1.350 ευρώ, η μηνιαία αύξηση κυμαίνεται από 62 έως 105 ευρώ.

Η προσαύξηση προστίθεται στο τέλος Ιανουαρίου (μαζί με τη σύνταξη Φεβρουαρίου): α) στην ήδη καταβληθείσα σύνταξη του ΕΦΚΑ (αποζημίωση και εθνική), β) στο ποσό της εθνικής σύνταξης για κάθε κατηγορία (γήρας, αναπηρία, θάνατος). ) προστίθεται. ), γ) ελάχιστα όρια συντάξεων λόγω θανάτου, δ) συντάξεις για ανασφάλιστους υπερωριακούς ΟΓΑ και παρόμοιες παροχές ΟΠΕΚΑ και ε) ελάχιστα όρια για εθνικές συντάξεις αναπηρίας.

Αλλα οφέλη
Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, τουλάχιστον μία αύξηση θα λάβουν 2.499.285 συνταξιούχοι, διπλή αύξηση 1.344.696 εκατ. συνταξιούχοι και τριπλή αύξηση 185.649 συνταξιούχοι. Ειδικότερα, εκτός από την οριζόντια αύξηση, παρατηρούμε και αυξήσεις λόγω:

Κατάργηση του φόρου αλληλεγγύης. Με την κατάργηση του ειδικού φόρου αλληλεγγύης από τις 21 έως τις 23 Δεκεμβρίου, 900.000 συνταξιούχοι θα λάβουν αυξημένες συντάξεις (μαζί με τις συντάξεις Ιανουαρίου). Η κατάργηση θα αυξήσει τους μισθούς τους από 22 ευρώ ετησίως σε πάνω από 676 ευρώ ετησίως για τους υψηλά εισοδήματα. Βασικά, όσοι κερδίζουν περισσότερα από 1.000 ευρώ το μήνα απαλλάσσονται από τη φορολογία.
«Μέθοδος Βούρζι». Οι 280.000 δικαιούχοι σύνταξης γήρατος θα λάβουν την τέταρτη επανυπολογιζόμενη αύξηση από τις 21 έως τις 23 Δεκεμβρίου. Η μέση αύξηση της τιμής από την τέταρτη δόση κυμαίνεται μεταξύ 7 και 39 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό θα αυξηθούν περίπου 280.000 δικαιούχοι σύνταξης γήρατος που είναι ασφαλισμένοι για 30 χρόνια, κυρίως 33 έτη και άνω.
επίδομα. Στις 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση 250 ευρώ σε 1.194.806 χαμηλοσυνταξιούχους.

Πηγή: magnesianews.gr