• 06/06/2023 06:40

Τρόπος υπολογισμού ειδικών επιδομάτων έως 300€ – κριτήρια και αναλυτικά παραδείγματα

ByGreeceit.gr

Φεβ 19, 2023
Ελάτε στο Viber

Οι συνταξιούχοι εργάζονται αντίστροφα για να τριπλασιάσουν την οικονομική βοήθεια που λαμβάνουν τον επόμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, έως τις 31 Μαρτίου θα καταβάλλεται εφάπαξ το επίδομα ατομικής διαφοράς χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Παροχές για μεμονωμένους συνταξιούχους των οποίων το σύνολο της κύριας σύνταξης είναι μικρότερο ή ίσο με 1.600 ευρώ μηνιαίως και οι οποίοι έχουν σημειώσει καμία ή μικρότερη αύξηση 7,75% τον προηγούμενο μήνα. Το σύνολο τους είναι 1.112.000.


Σημειώστε επίσης ότι το ποσό είναι κλιμακούμενο και κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ. Το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί εν μέρει ή όχι λόγω επιμέρους διαφορών ή εξαρτάται από τρία κριτήρια: το ποσό της σύνταξης που ελήφθη και άλλες ενισχύσεις που ελήφθησαν την προηγούμενη περίοδο.

Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες το υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε οδηγίες και αναλυτικά παραδείγματα ειδικής οικονομικής βοήθειας για μεμονωμένους συνταξιούχους μέσα από επτά ερωτήσεις και απαντήσεις.

1. Ποια κατηγορία συνταξιούχων αφορά η ανακοίνωση της Τετάρτης για Έκτακτη Οικονομική Βοήθεια;

Αυτό διαφέρει από άτομο σε άτομο και αφορά όλους τους συνταξιούχους των οποίων το σύνολο της κύριας σύνταξης είναι μικρότερο ή ίσο με 1.600 ευρώ το μήνα και οι οποίοι έχουν σημειώσει καμία ή μικρότερη αύξηση 7,75% τον προηγούμενο μήνα. Αυτοί οι συνταξιούχοι υπολογίζονται σε 1.112.000 σε σύνολο 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων.

Οι υπόλοιποι συνταξιούχοι, που ήδη λαμβάνουν προσαύξηση 7,75%, δεν λαμβάνουν ειδική βοήθεια καθώς δεν υπάρχουν ατομικές διαφορές.

2. Με ποια βάση υπολογίστηκαν το ποσό της ενίσχυσης και οι δικαιούχοι;

Η ανακοινωθείσα εφάπαξ επείγουσα βοήθεια είναι επεκτάσιμη και εξαρτάται από τρία κριτήρια:

Μερική αύξηση ή καθόλου αύξηση λόγω μεμονωμένης διακύμανσης,
ποσό σύνταξης και
Άλλη βοήθεια που δόθηκε την προηγούμενη περίοδο.
Η αύξηση του περασμένου μήνα κατά 158.000 συνταξιούχους ξεκίνησε από 200 ευρώ, αύξηση κάτω του 7%. Ορίζεται στα 250€ για 394.000 συνταξιούχους. Υπάρχει μικρή αύξηση (κάτω του 3,5%) με συνολική κύρια σύνταξη έως 1.100 € μηνιαίως, ή μικρό όφελος από την κατάργηση των ειδικών εισφορών αλληλεγγύης, με συνολική κύρια σύνταξη έως 1.100 € μηνιαίως. 1.600, κλιμακούμενο σε 300 ευρώ για 560.000 κυρίως χαμηλοσυνταξιούχους. Συνταξιούχος χαμηλού εισοδήματος με ειδική εισφορά αλληλεγγύης και ταυτόχρονα κύρια σύνταξη συνολικής κάτω των 1.100€ μηνιαίως ή με ατομικές διαφορές, που ενισχύθηκε εκ νέου αφού έλαβε 250€ τα Χριστούγεννα.

3. Πότε θα καταβληθεί η Έκτακτη Οικονομική Βοήθεια;Χρειάζεται να υποβάλω αίτηση;

Προκαταβολή έως τις 31 Μαρτίου. Οι συνταξιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση.

4. Θα λάβω πλήρη βοήθεια έκτακτης ανάγκης;

Η επείγουσα βοήθεια είναι αφορολόγητη, μη μεταβιβάσιμη και μη κατάσχεση. Δεν υπόκειται σε τέλη, εισφορές ή άλλες παρακρατήσεις υπέρ της χώρας.

Ως εκ τούτου, το ποσό που ανακοινώθηκε θα καταβληθεί στο ακέραιο.

5. Υπολογίζετε το ποσό της σύνταξης με βάση το ακαθάριστο ή το καθαρό ποσό που λαμβάνει ο συνταξιούχος;

Για να λάβει ένας συνταξιούχος επιδότηση λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό σύνταξης προ φόρων. Με άλλα λόγια, η σύνταξή του είναι η σύνταξη πριν την παρακράτηση, μετά την αφαίρεση της «ασφαλιστικής» έκπτωσης, 6% για την υγειονομική περίθαλψη, και παρακράτηση για τις εισφορές αλληλεγγύης των συνταξιούχων (τα λεγόμενα ΕΑΣ).

6. Ποιος δεν είναι επιλέξιμος για επείγουσα βοήθεια;

Από τον μεμονωμένο πληθυσμό, οι συνταξιούχοι των οποίων το σύνολο της κύριας σύνταξης υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ το μήνα (περίπου το 2% των συνταξιούχων) δεν δικαιούνται επείγουσα βοήθεια.

Ωστόσο, αυτοί οι συνταξιούχοι έχουν ήδη ωφεληθεί πολύ από την κατάργηση των ειδικών εισφορών αλληλεγγύης, ύψους μεταξύ 500 και 600 ευρώ ετησίως.

7. Ποιοι συνταξιούχοι δεν επωφελήθηκαν καθόλου από αυξήσεις τιμών και προσωρινά επιδόματα τους τελευταίους μήνες;

Όλοι οι συνταξιούχοι, ανεξαρτήτως μισθού, ωφελήθηκαν το τελευταίο δίμηνο με τρεις μόνιμες αυξήσεις και δύο ειδικές αυξήσεις. Μάλιστα, 6 στα 10 άτομα θα λάβουν πρόσθετη σύνταξη το 2023.

Θυμηθείτε, από τα τέλη Δεκεμβρίου 2022, έχουν ήδη πληρωθεί τα ακόλουθα:

1) Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 250 € για περισσότερους από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους με μηνιαίο μισθό έως 800 €.

2) Μικρή και μεγάλη αύξηση σε περισσότερους από 900.000 συνταξιούχους με εισόδημα 12.000 € και άνω μέσω της κατάργησης των ειδικών εισφορών αλληλεγγύης.

3) Τέταρτη ετήσια αύξηση Βρούτση σε πάνω από 230.000 συνταξιούχους.

4) Και φυσικά αύξηση έως και 7,75% σε 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια.

Αυτή η ειδική στήριξη θα απευθύνεται σε 120.000 συνταξιούχους που δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής αύξηση ή στήριξη, ενώ 992.000 συνταξιούχοι με ατομικές διαφορές θα λάβουν νέα στήριξη.ορυζώνα. Ένα πολύ μικρό ή σχετικά μεγάλο βοήθημα για τα Χριστούγεννα.

Παραδείγματα πληρωτέων συνταξιούχων
Παράδειγμα 1

Συνταξιούχος χήρας με ατομικές διαφορές και συνταξιούχος 650 ευρώ το μήνα, έλαβε επείγουσα βοήθεια 250 ευρώ για τα Χριστούγεννα του 2022 και άλλα 250 ευρώ για το Πάσχα πέρυσι. Λόγω της ανακοινωθείσας έκτακτης βοήθειας, θα λάβει επιπλέον 300 ευρώ έως τις 31 Μαρτίου.

Παράδειγμα 2

Μεμονωμένα 850 € μηνιαίες συνταξιούχοι δεν έλαβαν καμία αύξηση ή ενίσχυση για την προηγούμενη περίοδο. Με την ανακοινωθείσα έκτακτη βοήθεια θα λάβει έως και 300 ευρώ.

Παράδειγμα 3

Ο μεταβλητός συνταξιούχος, του οποίου η κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 1.050 ευρώ το μήνα, δεν είδε την αύξηση 7,75% από τον προηγούμενο μήνα. Είδε μόνο ένα μικρό όφελος από την κατάργηση του ειδικού φόρου αλληλεγγύης των 36 € το χρόνο. Με τη νέα ενίσχυση θα λάβει επιπλέον 300 ευρώ.

Παράδειγμα 4

Ο μεταβλητός συνταξιούχος, του οποίου η κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 1.320 ευρώ το μήνα, δεν σημείωσε αύξηση 7,75% από τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, βλέπει οφέλη από την κατάργηση του ειδικού φόρου αλληλεγγύης των 111 € ετησίως. Με τη νέα ενίσχυση θα λάβει επιπλέον 250 ευρώ.

Παράδειγμα 5

Συνταξιούχος χαμηλού εισοδήματος με σύνολο κύριας σύνταξης 750 ευρώ έχει ατομικές διαφορές που έχουν εξαλειφθεί με αύξηση 7,75% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και το εισόδημά του αυξήθηκε κατά 2,5%. Με το νέο έκτακτο βοήθημα θα λάβει επιπλέον 250 ευρώ.

Παράδειγμα 6

Οι συνταξιούχοι με συνολική κύρια σύνταξη 1.400 ευρώ έκλεισαν τη διαφορά με αύξηση 7,75% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με αύξηση 3,2% στους μισθούς σε πραγματικούς όρους. Με τη νέα έκτακτη βοήθεια θα λάβει επιπλέον 200 ευρώ.

Παράδειγμα 7

Οι συνταξιούχοι με σύνολο κύριας σύνταξης 900 ευρώ έλαβαν πραγματική αύξηση εισοδήματος 6,2%, με τις ατομικές διαφορές να εξαλειφθούν για την αύξηση του προηγούμενου μήνα κατά 7,75%. Με τη νέα έκτακτη βοήθεια θα λάβει επιπλέον 200 ευρώ.

Πηγή: magnesianews.gr