• 29/11/2023 01:03

Ξεκινά η εγκατάσταση έξι νέων σταθμών μέτρησης ποιότητας αέρα στη Θεσσαλία

ByGreeceit.gr

Δεκ 23, 2022
Θα παρευρεθούν όλοι οι καλοί Θεσσαλοί

Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η προμήθεια και εγκατάσταση έξι νέων σταθμών μέτρησης της ποιότητας του αέρα στις πόλεις Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση για το έργο συνολικού ολοκληρωμένου προϋπολογισμού 1.025.108 €, χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας για την περίοδο 2014-2020. Αυτό θα ενισχύσει και θα βελτιώσει την ποιότητα του εθνικού δικτύου παρακολούθησης του αέρα στα αστικά κέντρα. Συνολικά 7 ρύποι στη Θεσσαλία.

«Μέσα από μια στρατηγική και συντονισμένη προσπάθεια, καταφέραμε να ξεπεράσουμε πολύπλοκα γραφειοκρατικά εμπόδια και να υπογράψουμε συμβάσεις για σημαντικά έργα δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. με την κοινωνία και τις ανάγκες της. Επενδύουμε στους πόρους του ΕΣΠΑ της Θεσσαλίας για την ενίσχυση του πανελλαδικού μας δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα με έξι νέους σταθμούς στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αυξάνοντας τον αριθμό των μετρούμενων ρύπων. Η αποτελεσματικότητα είναι σημαντική και είναι σημαντικό τα ερευνητικά αποτελέσματα να προέρχονται από διαπιστευμένες έρευνες και εργαστήρια. Μόνο έτσι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως αξιόπιστο εργαλείο πίεσης για να διορθώσουμε και να χειριστούμε εντοπισμένα προβλήματα», προσθέτει ο περιφερειάρχης.

6 νέοι σταθμοί μέτρησης

Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση έξι νέων σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλίας. Δύο στο Βόλο, δύο στη Λάρισα, ένα στην Καρδίτσα, ένα στα Τρίκαλα, και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος εξοπλισμού του σταθμού. στη Λάρισα. Ο νέος σταθμός μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα μετρήσει και θα δώσει αποτελέσματα για PM 10, PM 2,5, NOx, SO2, CO, O3 και βενζόλιο. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μεταφέρονται σε διακομιστή, από τον οποίο γίνεται συνεχής ενημέρωση για τη μέτρηση και διάχυση πληροφοριών στους χρήστες και το ευρύ κοινό μέσω πινακίδων και ιστοσελίδων, καθώς και έγκαιρες προειδοποιήσεις προς τους ενδιαφερόμενους. σώμα εάν εντοπιστεί περίσσεια. Οι σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης περιλαμβάνονται στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ρύπανσης του Αέρα (NAMPN), το οποίο είναι υπεύθυνο για την κάλυψη των εθνικών αναγκών σχετικά με τις υποχρεώσεις προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ιδίως την Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα.

Η λειτουργία του σταθμού ελέγχεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση EARTH του Τμήματος Ενέργειας, μέσω βαθμονόμησης και παρακολούθησης (εφόσον απαιτείται) και διορθωτικής επέμβασης όλων των ενεργειών και διαδικασιών που επηρεάζουν την ποιότητα των δεδομένων εντός του δικτύου. Για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας δεδομένων. Επίσης, διαπιστευμένα ιδρύματα ή εργαστήρια μπορούν να ελέγχουν την καλή λειτουργία των αυτοματοποιημένων συστημάτων μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τακτική συντήρηση για να διασφαλίζουν την ακρίβεια των συσκευών μέτρησης και των κυλίνδρων που χρησιμοποιούνται για βαθμονόμηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Αυτό διασφαλίζει την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα στα τέσσερα μητροπολιτικά κέντρα της περιφέρειας Θεσσαλίας βάσει της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ και διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητα των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

6 νέες θέσεις σταθμών και μετρημένοι ρύποι

Με τη Λάρισα:

– Σε νέο κτίριο στη Θεσσαλία επί των οδών Θεοφράστου και Καλλιστένου.

Ρύποι προς μέτρηση: PM10, PM2,5, NOx, CO, O3, Βενζόλιο

-8 χλμ ΕΟ Λάρισας στο κτίριο της ΠΕ Θεσσαλίας-

Τρικάλων. Μετρούμενοι ρύποι: AS10, NOx, O3.

Επιπλέον, ο υφιστάμενος σταθμός μέτρησης στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας (πλατεία Ρήγα Φερραίου) έχει αναβαθμιστεί για τη μέτρηση των PM10 και των ρύπων NOx, SO2 και O3.

Στον Βόλο:

-Στο κτίριο Δημόσιας Υγείας στη γωνία Αντωνόπουλος – Δ.

Γεωργία Ντο. Μετρούμενοι ρύποι: PM10, NOx, SO2, CO, O3,

-Οδός Ανθίμου Γαζή 152 Καπνός Κτιρίου Μετρήθηκαν ρύποι: PM 10, PM 2,5, NOx, O3, Βενζόλιο

Στα Τρίκαλα:

Στον προαύλιο χώρο του κτιρίου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Τμήματος Τεχνολογίας Επιχειρήσεων,

Επί της οδού Κονδύλη 56. Μετρούμενοι ρύποι: PM10, NOx, SO2, CO, O3

Στην Καρδίτσα:

Κτήριο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καρδίτσας, οδός Μπλάτσουκα 24. Μετρήθηκαν ρύποι: PM10, NOx, SO2, CO, O3

Πηγή: magnesianews.gr