• 30/11/2023 21:33

Ξεκινά η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών φυσικού αερίου στη Θεσσαλία

ByGreeceit.gr

Μάι 25, 2023
Ξεκινά η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών φυσικού αερίου στη Θεσσαλία

Σε σχέδια ευρείας αντικατάστασης υφιστάμενων μετρητών κατανάλωσης φυσικού αερίου με «έξυπνους» μετρητές προχωρούν οι εταιρείες διανομής φυσικού αερίου Αττικής και Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, ξεκινώντας από το 2023 και με στόχο την ολοκλήρωση του έργου το 2033.

Αυτό ορίζει υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο κ. Κώστας Σκρέκας στις 15 Μαΐου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ μετά από σχετική εισήγηση του ΦΣΑ.

Μόνο η ΕΔΑ Αττικής και η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας έχουν κληθεί να προωθήσουν το πρόγραμμα αντικατάστασης υφιστάμενων μετρητών με «έξυπνους» μετρητές και η ΔΕΔΑ που είναι υπεύθυνη για το υπόλοιπο δίκτυο της Ελλάδας με έξυπνους μετρητές Σημειώνεται ότι δεν Δεν χρειάζεται αντικατάσταση του συστήματος ζύγισης.

Η ERA έχει ήδη προβεί σε θετική δήλωση για την υλοποίηση προγράμματος αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων τελικής κατανάλωσης ενέργειας στο δίκτυο παροχής φυσικού αερίου σε μεγάλη κλίμακα με αντίστοιχα ευφυή συστήματα.

Μάλιστα, στη Γνωμοδότηση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις έγκρισης και υλοποίησης τέτοιου προγράμματος από την ΕΔΑ Αττικής και την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, σύμφωνα με την Κοινή Πρόταση των Διαχειριστών. Όταν και τα δύο σωρευτικά στοιχεία λάβουν υπόψη τη μελέτη κόστους-οφέλους, η καθαρή παρούσα αξία είναι θετική και το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό προεξόφλησης στο 10ετές σενάριο αντικατάστασης μετρητών.

Αναφέρεται επίσης ότι οι φορείς εκμετάλλευσης της ΔΕΔΑ και της ΧΕΝΓΑΣ έχουν εισαγάγει αποκλειστικά το σύστημα έξυπνων μετρητών από την αρχή, οπότε δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί πρόγραμμα ενημέρωσης μεγάλης κλίμακας.

Τι συνεπάγεται αυτή η απόφαση;
Με βάση αυτά τα δεδομένα, η απόφαση που υπέγραψε ο κ. Σκρέκας ζητά τη «μαζική αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα δίκτυα παροχής φυσικού αερίου των φορέων ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας με αντίστοιχα ευφυή συστήματα». Παρέχει τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των τελικών καταναλωτών στην αγορά ενέργειας και γενικά στοχεύει στην αποτελεσματικότερη και οικονομική λειτουργία της. “

Η ανταλλαγή θα πραγματοποιηθεί σε περίοδο 10 ετών και ο διαχειριστής θα:

• Διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων έξυπνων μετρητών και ανταλλαγής δεδομένων και εφαρμογή κανόνων για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

• Έχουν καθήκον εμπιστευτικότητας και καθήκον να θεσπίσουν διαδικασίες για την προστασία του απορρήτου και την προστασία των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

• Η παροχή των υπηρεσιών λήψης και διεκπεραίωσης μετρήσεων εκτελείται από άτομα που δεν δραστηριοποιούνται στην αγορά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ή άλλα πρόσωπα που δεν συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτούς που δραστηριοποιούνται. στις παραπάνω αγορές.

Εν τω μεταξύ, η RAEIF με απόφαση ρυθμίζει ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές για συστήματα μέτρησης, ελάχιστες απαιτήσεις για τυποποίηση, διαλειτουργικότητα και επεκτασιμότητα των ευφυών συστημάτων μέτρησης και ελάχιστες απαιτήσεις για ένταξη σε σχέδια ανάπτυξης δικτύων διανομής φυσικού αερίου. Υπεύθυνοι έργου ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλικού Δικτύου.

Τέλος, η RAAEF παρακολουθεί τακτικά την εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων μέτρησης για την παρακολούθηση των οφελών των καταναλωτών και ενημερώνει το Υπουργείο Εσωτερικών ετησίως σχετικά. Η πρώτη ενημέρωση έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2024 και η τελική ενημέρωση έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2033.

Πηγή: worldenergynews.gr

Πηγή: magnesianews.gr