• 01/12/2023 12:45

Ξεκίνησε η αίτηση για επιδότηση 40%.

ByGreeceit.gr

Μαρ 8, 2023
Ελάτε στο Viber

Έχει ξεκινήσει διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση του 40% των εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών σε εταιρείες που επιθυμούν να μετατρέψουν εργαζομένους μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Υπεγράφη χθες σχετική κοινή υπουργική απόφαση για πρόγραμμα μετατροπής των συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης μέσω επιδότησης ασφαλίστρου ενός έτους. Θα καταβληθεί 100% αυξημένη επιδότηση σε περίπτωση που από έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης. Ουσιαστικά, η εταιρεία αφαιρείται από το πρόγραμμα, χάνει επιδοτήσεις και χρεώνεται με 100% υψηλότερα ασφάλιστρα που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο είναι οι εταιρείες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2022 πρέπει να έχουν τουλάχιστον το 50% του εργατικού δυναμικού τους με συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

Επίσης, κατά την είσοδο η συγκεκριμένη επιχείρηση θα πρέπει να είναι φορολογική και ασφαλιστική ή να έχει τακτοποιήσει τις οφειλές της προς το Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και την ΤΕΚΑ και να τηρεί τους κανονισμούς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, αλλά εάν εγκριθούν, οι εργαζόμενοι θα πρέπει επίσης να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Κατάλληλες για μετατροπή είναι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν υπογραφεί έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2022, PS “εργαλεία”.

Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα θα επιδοτούνται με ποσοστό 40% για κάθε σύμβαση μερικής απασχόλησης που μετατρέπεται σε πλήρη απασχόληση για ένα έτος από την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης. Οι επιδοτήσεις αφορούν ασφάλιστρα, ασφαλισμένους, εργοδότες και εκείνες που σχετίζονται με δώρα εορτών και επιδόματα άδειας. Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τον μηνιαίο μισθό του εργαζομένου.

Ενώ περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, οι εταιρείες πρέπει να διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων κατά μέσο όρο για ένα έτος από την ημερομηνία μετατροπής των συμβάσεων εργασίας.

Η μετατροπή σύμβασης εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να λυθεί από την εταιρεία πριν από ένα έτος μετά τη μετατροπή, εκτός από σημαντικούς λόγους που αφορούν τον εργαζόμενο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης, οι όροι της μετατρεπόμενης σύμβασης πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να τροποποιηθούν εκτός εάν οι όροι είναι ευνοϊκότεροι. Επίσης, δεν επιτρέπεται η μετατροπή από πλήρη σε μερική απασχόληση.

Αναφορικά με τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα, αναμένεται κάθε εταιρεία να υποβάλει ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση για κάθε εργαζόμενο – ανεβάζοντας υπεύθυνη δήλωση και αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Αφού λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις, ο εργαζόμενος πρέπει να υποβάλει και παρόμοια ηλεκτρονική αίτηση για να γίνει δεκτός στο πρόγραμμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Υπάλληλος Υποστήριξης. services.gov.gr.

Στη συνέχεια, η εταιρεία πρέπει να υποβάλει το Έντυπο Ε4: «Τροποποίηση μισθού» ως προς τα στοιχεία μεταβολής μισθού, το αργότερο εντός 15 ημερών από την υποβολή και έγκριση της αίτησης, προκειμένου να εγκριθεί οριστικά η απασχόληση του εργαζομένου. πρόγραμμα.

Πηγή: magnesianews.gr