• 07/06/2023 11:36

Υπηρεσία Ψηφιακού Επαγγελματικού Προσανατολισμού για Νέους

ByGreeceit.gr

Ιαν 31, 2023
Υπηρεσία Ψηφιακού Επαγγελματικού Προσανατολισμού για Νέους

Η περιφέρεια Θεσσαλίας προσφέρει δωρεάν ψηφιακή συμβουλευτική, εξειδικευμένη καθοδήγηση και υπηρεσίες εύρεσης εργασίας αποκλειστικά για νέους ηλικίας 18-35 ετών στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ευρωπαϊκό έργο GeGs-Good e-Guidance Stories. Πρόγραμμα Erasmus+. Το πρόγραμμα απευθύνεται συνολικά σε 350 νέους ηλικίας 18 έως 35 ετών που είναι άνεργοι και νέους εργαζόμενους που θέλουν να αλλάξουν δουλειά.
«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει ως βασικός εταίρος και εταίρος σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός κατά την παρουσίαση του προγράμματος. Πρόγραμμα Θανάσης Μόρα.
«Με τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GeGs για τον Εκσυγχρονισμό του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, υποστηρίζουμε ουσιαστικά τους νέους που αναζητούν εργασία να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι με ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο επαγγελματικών προσόντων. Η Φάση 1 ολοκληρώθηκε με επαγγελματική κατάρτιση μελέτης περίπτωσης 39 συμβούλων σταδιοδρομίας και πλατφόρμα Jobiri , ο πρώτος έξυπνος ψηφιακός σύμβουλος σταδιοδρομίας.Από σήμερα, η Φάση 2 θα εκπαιδεύσει 350 νέους στις υπηρεσίες της πλατφόρμας. Διατίθεται δωρεάν.
– Ξεκινήστε από το μηδέν ή βελτιώστε το βιογραφικό σας.
– Δημιουργήστε ένα ατομικό σχέδιο δράσης για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία,
– να γράψετε μια συνοδευτική επιστολή (συνοδευτική επιστολή),
・Προετοιμαστείτε διεξοδικά για συνεντεύξεις πρόσληψης
– Υποβάλετε το βιογραφικό σας για να κάνετε αίτηση για θέσεις εργασίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά σήμερα και συνεχίζεται έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 με σειρά προτεραιότητας», είπε ο περιφερειάρχης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο 2413 506239-359 ή με την Εκπαιδευτική Συμβουλευτική ΔΗΜΗΤΡΑ στο 2410554026.

Πληροφορίες για το έργο GEGS Good e-Guidance Stories

Η αγορά εργασίας έχει αλλάξει λόγω της αυτοματοποίησης, της ψηφιακής μετάβασης και της επιτάχυνσης της πανδημίας COVID-19. Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού χρειάζονται καινοτόμα εργαλεία και δεξιότητες.
Το έργο GeGS θα εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες Πληροφοριών, Συμβουλών και Καθοδήγησης (IAG) παρέχοντας επαγγελματική ψηφιακή εκπαίδευση και εργαλεία βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη για διαδικτυακή καθοδήγηση. Ως βασικό συστατικό της καινοτομίας του Ευρωπαϊκού συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), είναι απαραίτητη μια ψηφιακή προσέγγιση για την παροχή υπηρεσιών IAG.
Αυτά τα μέτρα κατάρτισης επικεντρώνονται στις ανάγκες των νέων και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της IAG – Πρακτικές Πληροφόρησης και Καθοδήγησης για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το GeGS προτείνει ένα ολιστικό μέσο πολιτικής για την οικοδόμηση προσαρμοστικότητας για το ψηφιακό άλμα μετά την πανδημία του κορωνοϊού και παρουσιάζει δύο βασικά μέσα εκπαίδευσης.
– Διαδραστικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Συμβουλευτικών Επαγγελματιών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Φάση Ι (Υλοποιήθηκε)
– Ψηφιακή πλατφόρμα βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη για παροχή ηλεκτρονικής συμβουλευτικής σε 350 δικαιούχους – Φάση ΙΙ (έναρξη)
Στην ανάπτυξη της πλατφόρμας θα συμμετέχουν 180 επαγγελματίες της IAG και έως 1.350 νέοι ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών σε όλη την Ευρώπη.
Γιατί:
Το σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) δεν είναι ακόμη τυποποιημένο σε ολόκληρη την ΕΕ. Και διαφέρουν πολύ ως προς την ποιότητα και την κατασκευή. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού στην ΕΕΚ θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών, των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. Καθώς η διαδικασία εκσυγχρονισμού της αγοράς εργασίας επιταχύνεται ταχύτατα, είναι πιο επείγον από ποτέ να υποστηριχθεί η μετάβαση του τομέα της ΕΕΚ στον ψηφιακό κόσμο.
Για το σκοπό αυτό, συγχωνεύτηκαν τρία υψηλόβαθμα δημόσια ιδρύματα: η περιφέρεια Σαρδηνίας της Ιταλίας (RAS), η περιφέρεια Θεσσαλίας της Ελλάδας (RoT) και το κρατίδιο του Βερολίνου, Γερμανία. Το έργο GeGS, που υποστηρίζεται από ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων, εντοπίζει κοινά σημεία και πειραματίζεται με κοινές λύσεις που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν συστήματα ΕΕΚ σε ολόκληρη την ΕΕ. Προσφέρουμε μια μοναδική ευκαιρία να υποστηρίξουμε καινοτόμες και ευέλικτες υλοποιήσεις. Μια ολοκληρωμένη λύση για το σύστημα ΕΕΚ της ΕΕ.
ποιος συμμετέχει;
Αντιπροσωπεύοντας τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς οργανισμούς, η εταιρική σχέση GeGS περιλαμβάνει 12 οργανισμούς σε 6 ευρωπαϊκές χώρες.
Metropolis Net, Internet Center for Private/Public Employer Partnership, Γερμανία
Σαρδηνία, Ιταλία
Γερουσία του Βερολίνου – Δημόσιο Ίδρυμα για την Ένταξη στην Εργασία και τις Κοινωνικές Σχέσεις, Γερμανία
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ελλάδα
Sostra, Ινστιτούτο Δομικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης, Γερμανία
GSUB, Business Employment Advisory Service, Γερμανία
CIOFS, ΜΚΟ Εργασίας και Κατάρτισης, Ιταλία
Ballyvan Job Centre, εθελοντική οργάνωση για τον τερματισμό της ανεργίας, Ιρλανδία
Οργανισμός Υποστήριξης Δια Βίου Μάθησης Σχεδιασμός/Ανάπτυξη/Υλοποίηση/Αξιολόγηση Rinova
Eurocircle, Γαλλικό πρακτορείο πληροφοριών για την απασχόληση των νέων
Δήμητρα, ΚΕΚ, Ελλάδα
JOBIRI, Ιταλικό Online Job Advice & Job Center, Ιταλία

Ο ρόλος της Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς που εμπλέκονται στο ΓΕΓΣ, συμβάλλει στον καθορισμό στρατηγικών κατευθύνσεων για τις προβλεπόμενες δράσεις της.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει αναπτύξει στρατηγικές για τη δέσμευση τοπικών και περιφερειακών φορέων και ομάδων-στόχων. Η εκτεταμένη γνώση και τα δίκτυα στην περιοχή διασφαλίζουν τη δημόσια προβολή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε ευρωπαϊκές και εθνικές εκδηλώσεις παρουσίασης. Επιδιώκει επίσης να οικοδομήσει ισχυρές σχέσεις με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για να εξασφαλίσει ευρύτερες δημόσιες σχέσεις.
Οι δύο πλατφόρμες για την υλοποίηση του έργου είναι:
GeGS – Good Guidance Story 2.0 https://goodeguidance.eu/el/
Μια μοναδική διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης που περιλαμβάνει 19 ψηφιοποιημένες και διαδραστικές περιπτωσιολογικές μελέτες που καλύπτουν καθεμία από τις 19 ικανότητες «Ειδίκευση στην Επαγγελματική Καριέρα» (Cedefop). Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης διευκολύνουν τη μάθηση, ανταλλάσσουν ιδέες, λύνουν προβλήματα και μοιράζονται αποτελεσματικές πρακτικές μέσω κοινοτήτων πρακτικής.
Jobiri https://portale.jobiri.com/el/user/signup
Το Jobiri AI GeGS Career Counselor χρησιμοποιεί σύστημα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που βασίζεται σε Jobiri AI (Τεχνητή Νοημοσύνη), το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως καινοτόμο, αποτελεσματικό και πρωτοποριακό. Η λειτουργικότητα της πλατφόρμας είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της τοπικής και επαγγελματικής κοινότητας που συμμετέχει στο έργο.

Πηγή: magnesianews.gr