• 01/12/2023 13:02

Υποκείμενο πλεόνασμα στο τέλος Απριλίου 2,4 δισ. ευρώ

ByGreeceit.gr

Μάι 16, 2023
Ελάτε στο Viber

Έγινε έλλειμμα πρωτογενούς προϋπολογισμού 869 εκατ. ευρώ για τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2023, πλεόνασμα 2.434 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του πρωτογενούς ελλείμματος 799 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2022.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση δείχνουν έλλειμμα 798 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο του κρατικού προϋπολογισμού από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2023, έναντι στόχου ελλείμματος 3,8 δισ. ευρώ. Η έκθεση εκτέλεσης για τον προϋπολογισμό του 2023 περιλαμβάνει περίοδο ανταπόκρισης για το 2023, με αποτέλεσμα έλλειμμα 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο ανταπόκρισης του 2022.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21.042 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2.496 εκατ. ευρώ ή 13,5% σε σύγκριση με τον στόχο για την ίδια περίοδο που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023. Αυτή η υπερβολική απόδοση οφείλεται κυρίως στους ακόλουθους λόγους. (α) αύξηση των φορολογικών εσόδων για τέσσερις μήνες, (β) είσπραξη 603 εκατομμυρίων ευρώ από την ANFFA που δεν προβλεπόταν στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023 και (γ) αύξηση των εσόδων PDE.

Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 17,87 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,635 δισ. ευρώ ή 10,1% σε σύγκριση με τον στόχο που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023. Μέρος αυτής της αύξησης, περίπου 470 εκατ. ευρώ, αφορά την παράταση των προθεσμιών πληρωμής. Τα μεταφορικά τέλη θα εισπράττονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023, αλλά εκτιμάται ότι το ποσό αυτό θα εισπραχθεί τον Δεκέμβριο του 2022. Το υπόλοιπο ποσό της υπερεπιβολής προέρχεται από την καλύτερη απόδοση του φυσικού και εταιρικού φόρου εισοδήματος. Θα εισπραχθεί από τον ΦΠΑ του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκε σε δόσεις μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023 και από τα υψηλότερα έσοδα ΦΠΑ του τρέχοντος έτους.

Η επιστροφή εσόδων ανήλθε σε 2.129 εκατ. ευρώ, 390 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο (1.739 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της επιστροφής ΦΠΑ στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Διασφάλισης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) τον Μάρτιο. Το ποσό, περίπου 220 εκατ. ευρώ, θα προέλθει από τα έσοδα που εισπράττει η ΔΑΠΕΕΠ και θα αποδοθεί στο Δημόσιο μέσω προσωρινού μηχανισμού επιστροφής μέρους των εσόδων αγοράς της επόμενης ημέρας.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.756 εκατ. ευρώ, 341 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο (1.415 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2023 είναι 21,84 δισ. ευρώ, μείωση 535 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο (22,375 εκατ. ευρώ) που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023. Αύξηση 833 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 881 εκατ. ευρώ των μεταφορών από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Το τμήμα του τακτικού προϋπολογισμού δείχνει ότι οι πληρωμές έχουν μειωθεί κατά 345 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο. Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν κυρίως στην αναβολή πληρωμής δαπανών για προγράμματα εξοπλισμού ύψους 838 εκατ. ευρώ.

Ένα αξιοσημείωτο γεγονός είναι η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας MAE. Συνολικά 502 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αναγκών αγοράς και 367 εκατ. ευρώ από παραγωγούς πλεονάζουσας ενέργειας στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως τις 30 Ιουνίου 2022 Επιστροφή. Οι δύο προαναφερθείσες κινήσεις πραγματοποιήθηκαν με ανακατανομή πιστώσεων από τα αποθεματικά (Credits in Allocation) για την τόνωση της δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Στα 2,811 εκατ. ευρώ, ο τομέας των επενδυτικών δαπανών κατέβαλε λιγότερα από 190 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του PDE περιλαμβάνουν 52 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του COVID-19, με σημαντικότερες επιδοτήσεις για την κάλυψη των αναγκών των περιφερειών και των περιφερειών λόγω της πανδημίας COVID-19. Ενίσχυση των ιδρυμάτων υγείας από το προσωπικό. Επιδοτήσεις για υπάρχουσες μικρές επιχειρήσεις λιανικής που λειτουργούν φυσικά καταστήματα για την ανάπτυξη, την αναβάθμιση και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων.

Δήλωση Σκυλαρκάκη
Για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τόδωρος Σκυλακάκης δήλωσε: «Τα φορολογικά έσοδα του Απριλίου ξεπέρασαν τον μηνιαίο στόχο κατά 4,9% (199 εκατ. ευρώ), γεγονός που σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη πτώση του προϋπολογισμού για τον πληθωρισμό είναι ξεκάθαρα αντανακλά», είπε. . Η δυναμική αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το πρώτο τρίμηνο του 2023 θα βελτιωθεί σημαντικά. Μια καλύτερη οικονομική κατεύθυνση και καλύτερη από την αναμενόμενη οικονομική κατεύθυνση είναι η κληρονομιά της σημερινής κυβέρνησης στον ελληνικό λαό καθώς πλησιάζει εκείνη η ημέρα. Τα επόμενα χρόνια θα καθορίσουν την πορεία της χώρας. ”

Πηγή: magnesianews.gr